המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות לנישואין וחיי משפחה > שונות

כללי
יובל מרין, נישואין בין בני זוג מאותו המין והכשל שבאלטרנטיבות לרגולציה משפטית של זוגיות חד־מינית, המשפט ז 253

מאמרו של ד"ר מרין פותח בסקירה ובניתוח של ארבעת המודלים העיקריים להכרה בזוגיות חד מינית בעולם: נישואין חד מיניים, שותפות רשומה, שותפות משפחתית ומגורים משותפים ללא נישואין. לאחר מכן מציג המאמר שני טיעונים מרכזיים: שאין במודלים האלטרנטיביים לנישואין הקניית שוויון זכויות להומוסקסואלים וללסביות, באשר מוסד הנישואין מקנה מספר רב יותר של זכויות וחובות לבני הזוג, וכן, שגם לו היו המודלים האלטרנטיביים מקנים את אותן ההטבות והחובות הנובעות ממוסד הנישואין, הרי שמבחינה הצהרתית, הם עדיין היו מהווים הסדרים ״נפרדים אך שווים״ למוסד הנישואין ועל כן מותירים את בני הזוג החד מיניים בעמדת נחיתות. מסקנת המאמר הנה כי רק פתרון שבמסגרתו ייפתח מוסד הנישואין גם לזוגות חד־ מיניים, כפי שנעשה בהולנד, יענה על דרישת השוויון, וכי הסדרים אלטרנטיביים מגלמים תפיסה של מערכות היחסים החד־ מיניות כפחותות ערך בהשוואה לקשרי הזוגיות ההטרוסקסואלית ושוללות מבני הזוג את הזכות לבחור באופן שווה כיצד להסדיר את מערכות יחסיהם.
עתירה לבג"צ בשל השהיית הטיפול בבקשת בני זוג חד מיניים להתקשר בהסכם פונדקאות בישראל (בג"ץ 1078/10)

העותרים הם בני זוג חד-מיניים שמבקשים לבצע הליך פונדקאות בארץ באמצעות הסכם נשיאת עוברים. העותרים פנו אל הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים אך זו מעכבת את מתן תשובתה, כיוון שחוק הפונדקאות מכוחו היא פועלת קובע, כי בני זוג הם "איש ואישה". העותרים מבקשים להתאים את החוק לבני זוג חד-מיניים על מנת שיוכלו גם הם להגשים את הזכות להורות והזכות למשפחה. לדידם של העותרים, הדיבור "איש ואישה" מביא לכדי פגיעה בעקרונות חוקתיים: הדיבור מפלה וכן הוא עומד בניגוד להכרה בזכויות הנזכרות, כזכויות חוקתיות נעלות. בעתירתם מציגים העותרים שני מסלולים תקיפה נפרדים לשם מתן האפשרות להתקשרות בהסכמי פונדקאות: האחד, על דרך פרשנות החוק, לאורם של העקרונות החוקתיים הנזכרים, והאחר על דרך ביטול או שינוי הוראות החוק. (הוגש 7/2/10).
ביטוח בריאות לבן זוג בן אותו המין של עובד

האגודה לזכויות האזרח הגישה תביעה לבית הדין לעבודה עקב סירובה של המדינה לממן את ביטוח הבריאות לבן זוגו של התובע. התובעים טענו כי מדובר באפליה בשל נטייה מינית מעמד אישי ולאום, עקב היות בן הזוג תושב חוץ.
סיכום דיון שנערך אצל היועץ המשפטי לממשלה בעניין אימוץ על ידי בני זוג בני אותו המין.

בדיון הוחלט כי המדינה לא תביע התנגדות עקרונית בענייןאימוץ ילדים ע"י בני זוג מאותו המין.
קבוצות מוחלשות

זכויות הומואים ולסביות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם