המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות להכרה > פסיקה

פסיקה מיוני 2007
ביה"ד האזורי לעבודה הורה לביטוח הלאומי להכיר בילדיהם של זוג הומוסקסואלים כשלישיה למרות שנולדו כתוצאה משני הליכי פונדקאות ובהפרש של חודשיים (ב"ל 12398-05-11)

ביה"ד האזורי לעבודה קיבל תביעתם של זוג הומוסקסואלים והורה לביטוח הלאומי להכיר בשלושת ילדיהם של הזוג כשלישיה לצורך תשלום קצבת לידה מוגדלת מביטוח לאומי, וזאת למרות שהם נולדו כתוצאה משני הליכי פונדקאות שונים ובהפרש של חודשיים. השופטת צדיק קבעה שכוונת המחוקק בהענקת קבצת לידה הינה להקל על העומס המוטל על הורים. לפיכך, ותוך הסתמכות על רציונאל הסעיף, נקבע שהזכאות לקבלת הקצבה קמה גם במקרים דוגמת המקרים דנן. השופטת פירשה באופן תכליתי ורחב את המושג "לידה אחת" שבסעיף 45 לחוק הביטוח הלאומי, מכוחו נקבעת הקצבה, תוך שהיא מציינת שהמציאות החברתית בה אנו חיים מחייבת התאמת הסעיף לסיטואציה כמו זו שבמקרה דנן, אותה לא יוכל היה המחוקק לצפות בעת חקיקת החוק. (ניתן 07.09.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ביהמ"ש לענייני משפחה : יש להכיר בהורות של אישה שהביצית שלה הופרתה בגוף של בת זוגתה (תמ"ש 60320-07)

ביהמ"ש לענייני משפחה במחוז ת"א קבע בפסק דין חלקי שאישה שהביצית שלה הופרתה בגוף של בת זוגתה, תוכל להירשם כאמו המשפטית של הקטין וזאת במידה וייקבע ע"י פקיד סעד דרישום זה יהיה לטובת הקטין. ביהמ"ש דחה טענת היועמ"ש שעל מנת להכיר באמהות המשפטית של האישה, עליה לעבור הליך של אימוץ. ביהמ"ש קבע שאמנם, ע"פ הדין בישראל תורמת ביצית אינה בעלת מעמד של הורה ואולם שלאור הנסיבות המיוחדות ישנם טעמים המחייבים הכרה בתובעת כאימו של הקטין. כך, רישום התובעת כאם יימנע מצב של נישואי קרובים, יהיה תואם לאינטרס של הקטין ויאפשר לתובעת לממש את זכותה להורות שהינה זהות יסוד החשובה לכבוד האדם ולהגשמתו העצמית. לפיכך קבע ביהמ"ש שיש להכיר בהורות התובעת אך התנה זאת בקבלת תסקיר פקיד סעד שיאשר שההכרה הינה לטובת הקטין. (ניתן 04.03.12)
ביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים: על עיריית ירושלים לקבוע שיעור תמיכה הולם למימון הפעלת מרכז קהילתי לקהילה ההומו-לסבית (עת"מ 45870-05-11)

ביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים קיבל עתירת "הבית הפתוח" כנגד שיעור התמיכה שהוצע לה ע"י עיריית ירושלים, למימון המרכז הקהילתי אותו היא מפעילה בעיר. ביהמ"ש קיבל טענת העותרת, עמותה המשרתת את הקהילה ההומו-לסבית בירושלים, שהחלטת העירייה שלא לתמוך בה בענייני תשלום שכר הדירה, תשלום הארנונה ותקציב השיפוצים, הינה החלטה מפלה, ומשכך דינה להיפסל. צוין שהחלטת העירייה אינה תואמת את החלטת ביהמ"ש העליון בעניין, בו הודגש שתמיכת העירייה צריכה להיעשות ע"פ קריטריונים ברורים עניינים ושווים, וכי חובה על הרשות לחלק תמיכות בשוויון וללא הפליה. נפסק שעל העירייה, שעה שהיא שוקלת השיקולים הרלוונטיים ביחס לקביעת היקף התמיכה לו זכאית העותרת, לתת משקל נכבד לקביעת ביהמ"ש העליון בעניין לפיה העותרת מקיימת מרכז קהילתי לקהילה מפוזרת בעלת צרכים ייחודיים. משכך נקבע שעל העירייה לקבוע לעותרת שיעור תמיכה הולם. (ניתן 27.10.11)
בימ"ש לתביעות קטנות דחה דרישה לפיצוי בגין חשיפה לחברי הקהילה הגאה (ת"ק 33679/10)

ביהמ"ש לתביעות קטנות בכ"ס קיבל בחלקה תביעה לפיצויים של אדם אשר חברת הספנות בה הזמין מקומות להפלגת נופש לא יידעה אותו שההפלגה יועדה לחברי הקהילה הגאה, דבר שגרם לכך שלמעלה ממחצית מהנופשים בהפלגה היו חברי הקהילה. ביהמ"ש דחה את טענות התובע לפגיעה ברגשותיו ואת דרישתו לפיצוי בגין חשיפה לחברי הקהילה. בעניין זה נקבע שזכותו של אדם בעל נטייה מינית שונה לשוויון היא זכותו לכבוד האדם, ושזכותו של אדם לחירות מינית ולשוויון גוברים על הפגיעה ברגשות אדם אחר. יחד עם זאת נקבע שעל הנתבעת היה ליידע את התובע בדבר ייעודה המקורי של ההפלגה, ומשלא עשתה כן היא הפרה את ההסכם בינה לבין התובע. לאור האמור נפסק שהתובע יפוצה בסכום עלות ההפלגה בלבד. (ניתן 31.08.10)
בית הדין האזורי לעבודה הכיר בזוג הומואים כידועים בציבור למרות שהיו להם דירות נפרדות (ק"ג (ת"א) 3438-09)

התובע, אדם בין 62 שבן זוגו נפטר בשנת 2007, תבע את עיריית ת"א, בה עבד המנוח עד יציאתו לגמלאות, לקבלת קצבת שאירים ע"פ חוק שירות המדינה (גמלאות). עיריית ת"א סירבה להכיר בתובע כידוע בציבור של המנוח ובזכאותו לקצבת שאירים, בין היתר מהטעם שלשניים היו דירות נפרדות. בית הדין קיבל את התביעה וקבע כי התובע הרים את נטל ההוכחה כי הוא והמנוח חלקו מגורים משותפים וקיימו משק בית משותף. בית הדין ציין כי בני זוג מהגיל השלישי נוהגים לשמור על דירת מגוריהם, ואין הדבר מעיד שלעצמו כי בני הזוג לא חלקו מגורים משותפים. נפסק כי התובע אכן היה בן זוגו של המנוח ועל כן זכאי לקצבת שאירים מהעירייה. (ניתן 16.08.10).
בית המשפט העליון חייב את עיריית י-ם לתת תמיכה כספית לפעילות של הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסבלנות (עע"ם 343/09)

המערערת היא עמותה המפעילה בירושלים מרכז קהילתי המהווה בית לקהילה הגאה בעיר. המערערת הינה הארגון היחיד המספק שירותים החיוניים לחברי הקהילה הגאה בעיר, ובין היתר שירותי תרבות, שירותי חברה ושירותי תמיכה נפשית-חברתית. לטענת המערערת, פעילותה אינה מתוקצבת על ידי העירייה משום שהקריטריונים והתבחינים שקבעה העירייה לתקצוב גופים בתחומים שונים נועדו להדיר את הקהילה הגאה מהציבוריות בירושלים, וזאת משיקולים זרים ופסולים ותוך הפלייתה הפסולה. בית המשפט קבע, כי הקהילה הגאה הינה בגדר קבוצה "חשודה" והבחנות המדירות אותה מקבלת תמיכות ייבחנו בביקורת קפדנית. לאחר בחינת מדיניות התמיכות הורה בית המשפט לעירייה להרחיב את מסלול התמיכות למרכזים קהילתיים כך שיכלול את גם את הבית הפתוח וחייב את העירייה לשלם לעמותה מאות אלפי שקלים עבור תמיכה שנמנעה ממנה בשנים קודמות. (14.9.10)
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי בן זוג מאותו המין זכאי לקצבת שאירים כאלמן של בן זוגו שנפטר (עב 3075/08)

בית הדין האזורי לעבודה פסק כי בן הזוג מאותו המין זכאי לקצבת שאירים מקרן מקפת על אף שבני הזוג הסתירו את יחסיהם מפני משפחתם וסביבתם, ואף שבן הזוג לן מספר ימים בדירה נפרדת כשבנו הגיע לחופשה מהצבא. בית הדין קבע כי בבחינת השאלה אם בני זוג מאותו מין היו ידועים בציבור, יש בנסיבות מסוימות להביא בחשבון את המיוחד בקשר של בני זוג מאותו מין, בעיקר בהיבט של הוכחת הקשר ולעתים גם בהיבט המהותי. במקרה דנן, בית הדין מצא כי התובע והמנוח עונים להגדרה של ידועים בציבור וזאת משום שהתגוררו יחדיו לפחות בשנה האחרונה עובר לפטירתו של המנוח וניהלו משק בית משותף, ולכן עונה בן הזוג להגדרת אלמן הזכאי לקצבת שאירים. (ניתן 31.1.2010).

למעבר לקישור לחץ/י כאן

פסקי דין מרכזיים (בהקמה)
ירושת המנוח ש.ר ז"ל נ' היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי (ע"א 3245/03): ידועים בציבור בני אותו המין זכאים לרשת האחד את השני על פי הוראות סעיף 55 לחוק הירושה.

ביהמ"ש המחוזי קיבל ברוב קולות ערעור של אדם כנגד החלטת ביהמ"ש לענייני משפחה, שלא להכיר בו כיורשו של בן זוגו. המערער, הומוסקסואל שקיים משק בית משותף עם בן זוגו שנפטר, הגיש בקשה למתן צו ירושה בנוגע לעיזבון בן זוגו. המדינה סירבה לבקשה מהטעם שאין לקרוא לסעיף 55 לחוק הירושה, המסדיר חלוקת רכוש בין זוגות שאינם נשואים ושע"פ לשונו מתייחס "לגבר ולאישה", שהוא חל על זוגות חד-מיניים. ביהמ"ש דחה הטענה וקבע שע"פ כוונת המחוקק אמור סעיף 55 לחול על כל מי המקיים חיי משפחה ואינו נשוי, ומשכך עליו לחול גם על ידועים בציבור בני אותו מין. צוין שכל פרשנות אחרת תהווה אפליה מטעמי נטייה מינית. עוד צוין שההכרה בזכות המערער לרשת את בן זוגו הינה תוצאה צודקת המקדמת את המציאות המודרנית והתואמת לעקרונות שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. (ניתן 11.11.04)
יוסי בן ארי ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין במשרד הפנים (בג"צ 3045/05): סירוב משרד הפנים לרשום זוג בני אותו מין שנישאו בחו"ל הינו מפלה ופוגע בזכותם לחיי משפחה

העותרים, חמישה זוגות בני אותו מין שנישאו בחו"ל, עתרו לבג"צ בטענה שסירובו של פקיד הרישום במשרד הפנים לשנות את רישומם במרשם מרווקים לנשואים מהווה חריגה מסמכות ופגיעה בזכות לשוויון ובזכות לקיום חיי משפחה. מנגד נטען שהתבנית המשפטית של נישואין מתייחסת בדין הישראלי רק לנישואין בין גבר לאישה, ובכדי לשנות זאת יש להסדיר את הנושא בחקיקה ראשית. נפסק שעל פקיד הרישום מוטלת החובה לרשום השינוי במרשם על בסיס תעודת הנישואין שהוצגה בפניו, בלא לבחון את תוקף הנישואין בישראל. עוד נקבע שיש חובה להעניק לבני זוג בני אותו המין זכויות מקבילות לבני זוג ממינים שונים, אך עם זאת הדגיש ביהמ"ש כי אין בהחלטה זו משום הכרה בתוקפם של הנישואין בישראל. (ניתן 21.11.2006)יוסף קליין ואח' נ' שמעון אמסלם (ע"א 1145/95): האשמה שקרית כנגד אדם כי הוא משתייך לקהילה ההומוסקסואלית היא בגדר לשון הרע

שמעון אמסלם, כדורסלן בקבוצה מקצועית, הגיש תביעה על לשון הרע נגד עיתון "העיר" בגין כתבה המציגה אותו בניגוד למציאות כמי שמשתייך לקהילת ההומוסקסואלים. התביעה הוגשה לאחר שהעיתון סירב להתנצל, אך פירסם הבהרה באותיות קטנות. בית המשפט המחוזי קבע שההבהרה האמורה לא היוותה התנצלות ראויה. באשר לשאלה הערכית האם כינויו של אדם כהומוסקסואל הינו עלבון המצדיק פסיקת פיצויים לטובתו ? אימץ בית המשפט המחוזי את עמדת בית מש השלום כי בחברה סובלנית אין מקום לייחס משמעות מעליבה לנטייתו המינית של אדם, אלא שחברתנו טרם הגיעה למידת סובלנות ופתיחות שכזו והכינוי "הומו" מהווה עלבון בעיני חלק נכבד מהציבור. לפיכך נדחה הערעור ונפסק שעל המערערת לשלם לאמסלם פיצויים. (ניתן: 30.03.97)
קבוצות מוחלשות

זכויות הומואים ולסביות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם