המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות להכרה > שונות

כללי
עתירה לבג"צ בבקשה להורות למשרד הפנים לבטל נוהל שדורש ניתוח לשינוי מין כתנאי לשינוי סעיף המין בתעודת הזהות. (בג"ץ 6035/14)

העותרות, שתי נשים טרנסג'נדריות, עתרו לבג"ץ בדרישה לביטול נוהל לפיו שינוי פרט המין במרשם האוכלוסין טעון הליך רפואי-ניתוחי. העותרות מעוניינות להירשם בתעודת הזהות כנשים דבר שישקף לטענתן את זהותן המגדרית. מנגד, הן אינן מעוניינות בניתוח לשינוי מין וטוענות שהתפיסה הקובעת את זהות המינית על יסוד איבר המין נשענת על תפיסה מוטעית ומיושנת. עוד נטען שבשנים האחרונות התפתח קונצנזוס בעולם שאסור למדינה לדרוש ניתוח לשינוי מין כתנאי להכרה משפטית בזהות מגדרית של אדם ושהדבר קבוע גם בכללי המשפט הבינלאומי. העותרות טענו כי העובדה שמשרד הפנים אינו מאפשר להן להירשם כנשים בתעודת הזהות פוגעת בצורה קשה בזכויות יסוד שלהן כגון: הזכות לאוטונומיה, להגנה על שלמות גופן, להורות ולשוויון. נטען שהפגיעה אינה מידתית, נעדרת תכלית ראויה ואינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה(הוגש 8.9.14)
הסנאט האמריקאי ביטל את האיסור על גיוס הומואים ולסביות מוצהרים לשורות הצבא האמריקאי

הסנאט האמריקאי הורה, באישור בית הנבחרים ונשיא ארה"ב, על ביטול מדיניות "אל תשאל אל תגלה" שאסרה על הומואים ולסביות מוצהרים לשרת בצבא ארה"ב. כנגד מדיניות זו נטען שמדובר באפליה פסולה מחמת נטייה מינית. ביטול המדיניות והחקיקה שהסדירה אותה מתיר להומואים ולסביות לשרת בצבא האמריקאי מבלי להסתיר את נטייתם המינית, ומבלי שנטייה זו תפגע בשירותם.
הדי ויטרבו, משבר ההטרוסקסואליות - הבניית זהויות מיניות בדיני לשון-הרע, עיוני משפט לג 5

המאמר טוען, כי הליכי לשון הרע מחדדים את ההבחנה בין הומוסקסואליות להטרוסקסואליות על ידי התייחסות אליה כהבחנה שיש בה אמת ואשר טשטושה פוגע בהדרת הכבוד של ההטרוסקסואל, ודן במגבלות התמורות במעמדו של ההומוסקסואל במשפט. כן דן המאמר בדיאלקטיקה הקיימת בשיח המשפטי בין הגבלת הדיבור על הומוסקסואליות לבין ריבויו ועידוד השיח על ידי בחינת מנגנונים שיחניים משפטיים הנוגעים בהַרְאָיית הזהות המינית ה"אמיתית" של התובע/ת, באיסור התיוג כהומו או כלסבית, בסימון ההומוסקסואליות כסוד, ובשימוש ברטוריקה של רמיזה ביחס להומוסקסואליות. המאמר בוחן את הקשר בין שני המתחים המצויים במשפט בנוגע להומוסקסואליות: (אי/)יציבותה של ההבחנה הטרו/הומו והרצון לדבר/להגביל את הדיבור על הומוסקסואליות.
האגודה לזכויות הפרט נ' שר החינוך (בג"ץ 273/97): שר החינוך חוייב לשדר תוכנית העוסקת בבני נוער הומוסקסואלים

העתירה מכוונת נגד הוראת שר החינוך לטלויזיה החינוכית להימנע משידורה של תכנית המוקדשת ל"זהות מינית" ועוסקת בהומוסקסואליות, ואשר מיועדת לבני נוער ומשודרת בשעות צפייה המתאימות להם. בשל התנגדות לשידור התכנית הורה שר החינוך על קיום בדיקה של התאמתה לשידור והחליט לפסלה לשידור בטלויזיה החינוכית. בית המשפט קיבל את העתירה בקבעו שתופעת החד מיניות אינה מבטאת "סטייה" שיש להוקיעה, ויש לגלות כלפיה הבנה וסובלנות. נקבע, כי לא יתכן דיון של אמת במשמעות התופעה והשלכותיה ללא הכרתה ומתפקידה של "הטלויזיה החינוכית" לאפשר הכרה זו. (ניתן:29/9/97).

למעבר לקישור לחץ/י כאן

קבוצות מוחלשות

זכויות הומואים ולסביות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם