המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

תנאי קיום > שונות

כללי
בקשת עמותת 'המשפט בשירות הזיקנה' להצטרף להליך כ'ידיד בית משפט' (עת"מ 2255/06)

הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בת"א כנגד החלטת המדינה לאפשר קבלתם של מאושפזים קשישים לאשפוז סיעודי במוסדות וקביעת תעריף יום האשפוז במוסדות אלה בשיטה דמויית מכרז. בבקשת ההצטרפות נטען, כי עמותת 'המשפט בשירות הזיקנה' פועלת לקידום זכויות האוכלוסייה הזקנה בישראל בדרכים משפטיות וציבוריות וככזו יש ביכולתה לתרום לדיון בעתירה.
עתירה לבית המשפט העליון בנושא דיור אנשים עם מוגבלויות בקהילה (בג"צ 3310/07)

ארגון בזכות הגיש עתירה בשם חמישה אנשים עם מוגבלות שכלית ופיסית קשה, המבקשים לממש זכותם לגור בדירה קטנה ומשפחתית בקהילה, עם צוות טיפולי תומך. משרד הרווחה מוכן לשלוח אותם למוסדות סגרגטיביים לאנשים עם מוגבלות בלבד. בעתירה נטען, כי שליחתם של אנשים עם מוגבלות למוסדות בניגוד לרצונם פוגעת בזכותם לשוויון, לכבוד האדם ולפרטיות,ומנוגדת לפסיקה ולאמנה הבינלאומית החדשה, וכי מחקרים מוכיחים שאיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות טובה יותר בקהילה מאשר במוסדות, וכי תפקודם בקהילה משתפר לאין ערוך לעומת דיירי המוסדות.
עתירה בשם עמותת קטועי רגליים נגד שר הבריאות לאפשר להם לקבל שירותים שיקומיים

העתירה הוגשה בגין אי מתן אפשרות לנכים לקבל שירותים בהליך שיקומם גם לאחר שבידם אישור רפואי לכך, מנימוקי בעיות תקציב של משרד הבריאות.
קבוצות מוחלשות

זכויות אנשים עם מוגבלויות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם