המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

זכויות בעבודה > שונות

כללי
ארגון בזכות הגיש עתירה כנגד המוסד לביטוח לאומי בשל אי יישום "חוק לרון"

"חוק לרון" הינו תיקון לחוק הביטוח הלאומי שנכנס לתוקף באוגוסט 2009 ונועד לאפשר לאנשים עם מוגבלויות לצאת לעבודה ולקבל משכורת מכובדת מבלי לאבד את זכאותם לקיצבה. אף על פי כן, התיקון אינו מיושם שכן כמה ימים קודם כניסתו לתוקף פתחו עובדי הביטוח הלאומי בעיצומים, שבעקבותיהם נחתם הסכם בין מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי לבין נציגי ארגון העובדים שבין היתר קבע כי העובדים לא יבצעו מטלות הקשורות ליישום חוק לרון במשך שלושה חודשים. לטענת העותרים בכך נתן המוסד לביטוח לאומי את הסכמתו לאי קיום החוק, ועקב כך נגרם עוול ונזק רב למקבלי קצבת נכות הנמנעים מלצאת לעבודה ואף נאלצים להתפטר מעבודתם על מנת שלא תישלל מהם זכותם לקיצבה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

קבוצות מוחלשות

זכויות אנשים עם מוגבלויות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם