המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

תנאי קיום > פסיקה

פסיקה מיוני 2007 ואילך
בימ"ש השלום דחה בקשה להעברת חוסה למחלקה סגורה בבית אבות (ת"א 1492-08-11)

בימ"ש השלום בחיפה דחה בקשת עיריית חיפה והקרן לטיפול בחסויים, אשר בהתאם לחוק ההגנה על החוסים, ביקשו להעביר אישה בת 67 המתגוררת בגפה למחלקה סגורה בבית אבות. ביהמ"ש קבע שטובת החוסה מחייבת הישארותה בבית וזאת בלוית מטפלת ובפיקוח שירותי הרווחה. ביהמ"ש החליט כאמור לאור התנגדות החוסה למעבר ולאור כך שמעבר למחלקה סגורה ישלול חירותה ועלול לגרום להתדרדרות במצבה הנפשי. נקבע שבנסיבות האמורות לא מתקיימים התנאים הנדרשים ע"פ החוק, הקובעים שיינתן צו להעברת חוסה מביתו רק שאין דרך אחרת להבטיח שלומו הגופני או הנפשי. ביהמ"ש ביקר הבקשה להעברת החוסה גם מהטעם שהעברתה תחייב המדינה בתשלום לבית האבות, שהינו גבוה באופן ניכר מהתשלום עבור שירותי המטפלת בבית החוסה. ביהמ"ש הנחה הגורמים הרלוונטיים לפעול למציאת מימון להשארת החוסה בביתה או לחילופין להשמתה במסגרת טובה ומתאימה יותר. (ניתן 09.01.12)
ביהמ"ש לעניינים מנהליים ביטל הוראה המבחינה בין נכי צה"ל בנוגע למועדי תשלום הטבות (עת"מ 1860-07)

ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירת נכה צה"ל כנגד הוראה הקובעת שהטבות הניתנות לנכי צה"ל לפי הנחיות אגף השיקום יוענקו לנכה הזכאי להן החל מהחודש בו התקיימה הוועדה שקבעה את נכותו. לפי פסק הדין, נכי צה"ל זכאים להטבות כספיות משני סוגים: האחד, ע"פ חוק הנכים והסוג השני בהתאם להנחיות אגף השיקום. ביהמ"ש קיבל את טענת העותר כי ההוראה נשוא העתירה מפלה אותו אל מול נכי צה"ל הזכאים להטבות מכוח חוק הנכים, שמשולמות רטרואקטיבית מיום הפגיעה או מיום הגשת התביעה. נקבע שנסיבות אלו יוצרות אפליה שרירותית וקיצונית בין נכי צה"ל, שאינה עומדת במבחן הסבירות. לאור האמור נקבע שההוראה האמורה בטלה ושהעותר יקבל ההטבות להן הוא זכאי החל מאותו מועד בו היה אמור לקבל ההטבות מכוח חוק הנכים. (ניתן 04.08.10)
בית המשפט המחוזי : ילדים העומדים בקריטריונים לפי חוק חינוך מיוחד זכאים לקבלת מלוא הזכויות בביתם אם אינם יכולים להשתלב במסגרות חינוכיות (עת"מ 34429-12-09)

העותרת 1 הנה בעלת מום מוחי ומום לבבי וזכאית לקבלת שירותי החינוך המפורטים בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988. מכיוון שעל פי המלצת מומחה רפואי אין לשלב את העותרת 1 במסגרת חינוכית מחוץ לביתה, ומכיוון שאין בנמצא מסגרת חינוכית מתאימה לשילובה, מבקשות העותרות כי היא תקבל בביתה שירותי חינוך מיוחד בהיקף זהה להיקף אותו הייתה זכאית לקבל במסגרת מוסד חינוך של החינוך המיוחד. בית המשפט לעניינים מנהליים קבע, כי הפרשנות המצמצמת לחוק חינוך מיוחד אותה מציעים המשיבים אינה מתיישבת עם לשון החוק, מטרתו, תכליתו ועם שורת הצדק, וכי העותרת זכאית לקבל בביתה את מלוא סל הזכויות המנוי בסעיף 1 לחוק חינוך מיוחד. העתירה התקבלה. (ניתן 11/05/10)
בית המשפט העליון הכיר בזכאותו של נכה צה"ל המתגורר בחו"ל למימון רכישת רכב רפואי (עע"ם 4515/08)

בית המשפט העליון קבע, כי המדיניות המבחינה בין נכי צה"ל המתגוררים דרך קבע בישראל לבין נכי צה"ל השוהים במדינה פחות מ-180 ימים בשנה, לצורך הענקת סיוע בקבלת רכב רפואי, הינה מדיניות מפלה ובלתי חוקית. לפי עקרון השיוויון המעוגן בח"י: כבוד האדם וחירותו, מקום מגוריו של הנכה אינו רלוונטי לטעמים שבעטים הוחלט להעניק לנכה את הזכויות ואין להשתמש בו כמקור להבחנה. על כן, נפסק כי נכה צה"ל יקבל סיוע בקבלת רכב רפואי במקום מושבו בחו"ל, אולם סיוע דומה לא ינתן לו בישראל, מאחר ואין הוא שוהה בארץ מעל מאה ושמונים ימים בשנה. (ניתן 6.10.09)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ועדת הערעורים לפי חוק הנכים: על שלטונות צה"ל לשנות מדיניותם בנוגע לביצוע בדיקות פסיכיאטריות למתגייסים (ערעור נכים 640-00 )

המערער גויס לצה"ל מבלי שנערכה לו בדיקה פסיכיאטרית סמוך לגיוס, אף כי כשנה וחצי לפני הגיוס זיהתה קב"נית כי הוא עלול לסבול מקשיי הסתגלות. ארבע ימים לאחר גיוסו הוא אובחן כחולה סכיזופרניה ואושפז בבית חולים לחולי נפש בו שהה כמה שנים שבסיומן התאבד. ועדת הערעורים דחתה את ערעור יורשיו של המערער שביקשו לקבוע קיומו של קשר סיבתי בין הגיוס להתפרצות המחלה. עם זאת, דחתה הועדה את עמדת צה"ל לפיה לא ניתן לקיים בדיקות פסיכיאטריות בסמוך לגיוס לאור כמות המתגייסים. הועדה קראה לשלטונות צה"ל לערוך בחינה מחודשת של הנהלים, כך שבמקרים מתאימים יופנו המתגייסים בשנית לפסיכיאטר, בסמוך למועד גיוסם, לשם הערכת מצבם. (ניתן 5.11.09)
בית הדין לעבודה בנצרת: על המוסד לביטוח הלאומי חלה חובה לסייע למבוטחים במימוש זכויותיהם (ב"ל 2121/08)

התובע לוקה בבריאותו ועקב כך נקבעו לו דרגות שונות של נכות רפואית, ואולם דרגת אי הכושר שלו לא הגיעה למינימום המאפשר מתן קצבה. לאחר מספר שנים פנה התובע בתביעה לקבלת הטבות על פי הסכם הניידות שנכרת בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל ותביעתו התקבלה. במוקד התובענה אשר הגיש לבית הדין לעבודה בנצרת, טוען התובע כי על המוסד לביטוח לאומי לפצותו בגין נזקים והפסדים שנגרמו לו כתוצאה מכך שלא יידעו אותו על דבר זכאותו לגמלת ניידות. בית הדין קבע כי כאשר המבוטח הוא זה שיוזם את הפנייה אל הנתבע, וכאשר בידי הנתבע מצוי מלוא המידע המאפשר לדעת שיש אפשרות סבירה שהמבוטח זכאי לגמלה מסוימת, על הנתבע לדאוג להנחות את המבוטח כיצד לפעול כדי למצות את זכויותיו. יחד עם זאת ייחס בית הדין "רשלנות תורמת" לתובע, זאת מאחר ויכול היה להגיע למידע בדבר זכאותו אילו היה מתעניין במועד מוקדם יותר בעניינים שמעבר לנושא הנכות הכללית עצמה.
בית המשפט העליון: בית משפט ידון בערעור על הוראת אשפוז כפוי שהסתיים רק היכן שלתוצאות הדיון צפויה השפעה ממשית על המערער (רע"א 1373/09)

המערער, בחור צעיר הסובל מסכיזופרניה, הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה שדחה את ערעורו על החלטת הועדה הפסיכיאטרית המחוזית, לאשר את אשפוזו הכפוי בשל חשד סביר לכך שהוא מהווה סכנה פיזית לעצמו או לסביבתו. בית המשפט העליון דחה את הבקשה בקבעו, כי אמנם הכתמת שמו הטוב של אדם הכרוכה באשפוזו הכפוי, עשויה לעיתים להצדיק דיון בצדקת האשפוז גם לאחר שהאשפוז הסתיים, אך, כיוון שבמקרה דנן המבקש ידוע כחולה נפש ומאושפז כיום מרצונו בבית חולים לחולי נפש, הרי שגם אם יתקבל הערעור לא תהיה לכך כל השפעה ממשית על המבקש, ומדובר בשאלה תאורטית בלבד, ולכן אין הצדקה לדון בעניין.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט לעניניים מנהליים ביטל הוראה לפיה לא יינתנו עוד שירותי סיוע אישי בחינוך המיוחד (עת"מ 1214/08)

עתירה כנגד משרד החינוך אשר הוציא הנחייה לפיה אין עוד לאשר סייעות אישיות במסגרת החינוך המיוחד. העותרים טוענים כי ההנחיה פוגעת בזכויות יסוד כגון: הזכות לחינוך מיוחד, הזכות לשוויון ולהגנה על כבוד האדם, כמו-כן היא חורגת מגדר סמכות המפקחת על החינוך המיוחד ונעדרת סבירות. ביהמ"ש הדגיש כי ילד בעל צרכים מיוחדים זכאי לחינוך מיוחד חינם לפי חוק החינוך המיוחד, ומשכך על המדינה מוטלת מחויבות מהותית לעשות את כל הנחוץ כדי להגשים את תכליות החוק. נקבע כי ההנחייה בטלה וכי על משרד החינוך להקים בתוך 30 ימים ועדת חריגים לבחינת שילוב סיוע אישי במקרים המתאימים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בהסכמת הצדדים ניתן פסק דין ובו התחייבות משרד הבריאות לעמוד בלוח זמנים בתקצוב אביזרי שיקום (בג"צ 1207/07)

הצדדים המתדיינים, קר"ן ומשרד הבריאות הגיעו להסכמות, ולפיהן התחייב משרד הבריאות לדאוג לתקצוב אביזרי השיקום כך שההמתנה לאישור ביצוע האביזר לא תעלה על שבועיים. בנוסף נקבע, כי שינויים בחוזה עם הזכיין בנושא האביזרים לא ייגרמו לכל פגיעה שהיא בנכים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ דחה עתירה להשוואת תנאיהם של נכים כלליים לאלה של נכי צה"ל בנוגע ל סוג ואיכות אביזרי שיקום (בג"צ 9863/06)

נכים כלליים מקבלים אביזרי שיקום מסוג ואיכות הפחותים וישנים מאלו שמקבלים נכי צה"ל. הבקשה בעתירה הינה להשוות בין נכי צה"ל לנכים כלליים בקבלת האביזרים, כך שיהיו מאותו סוג ובאיכות זהה. המדינה התנגדה לבקשה מסיבות תקציביות, ולטענתה נכים כלליים מקבלים שירותים אלו מכוח חוק בריאות ממלכתי, שהינו חוק סוציאלי, ואילו נכי צה"ל מקבלים השירותים לפי חוק הנכים, שהינו חוק פיצוי, ומכאן - השוני בתנאים מותר. ביהמ"ש קיבל את עמדת המדינה ודחה את העתירה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בימה"ש לעניניים מנהליים קיבל עתירה בדבר הארכת רישיון למטפלת סיעודית מעבר לתקופה המקסימאלית הקבועה בחוק ( עתמ 1228/06 )

אזרחית ישראלית חולה במצב סיעודי ועובדת זרה מהפיליפינים עתרו כנגד משרד הפנים בבקשה להאריך את רישיון העבודה למטפלת מעבר לתקופה הקבועה בחוק. ביהמ"ש קיבל את עתירתן מתוך שיקולים הומניטריים המשקפים את עקרון טובת הקשיש, ותחושת עשיית הצדק.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט לעניינים מנהליים לא התערב בהחלטת משרד הרווחה להפריט מעונות למפגרים (עת"מ 134/07)

בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים החליט שלא להתערב בהחלטת משרד הרווחה להפריט ארבעה מעונות למפגרים ברחבי הארץ ולמסור את ניהולם לחברות פרטיות. אולם בית המשפט העיר כי מאחר והרשות הפריטה שרות כי חיוני לאוכלוסיה כה רגישה יש להקפיד הקפדה יתרה על השירות והטיפול שמקבלים החוסים. לבסוף בית המשפט קבע כי המבנים המוצעים במכרז נבדקו בקפידה ובמקצועיות והינם ראויים לשימוש ולפיכך החליט בית המשפט שלא להתערב.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

פסק דין בהסכמה בעתירה בשם ילד עם מוגבלות קשה ממזרח ירושלים אשר עקב מדיניות מפלה שובץ לגן שאינו עונה על צרכיו (עת"מ 08 /8006)

הקליניקה לחינוך מהמכללה האקדמית למשפטים רמת גן, בשיתוף עם ארגון "בזכות", הגישו עתירה מנהלית בשם ילד ממזרח ירושלים, עם מוגבלות פיסית ותקשורתית קשה, ששובץ על-ידי עיריית ירושלים לגן במזרח העיר, שאינו מותאם לצרכיו, בשל מדיניות מפלה, לפיה ילדים ערבים ממזרח העיר לא ילמדו במוסדות החינוך שבמערבה. בעקבות העתירה הוסכם שהעותר יתחיל ללמוד באופן מיידי בגן שבמערב העיר, הנותן מענה לצרכיו. במקביל, הגן וביה"ס שבמזרח העיר יותאמו לצורכיהם המיוחדים של ילדים עם לקויות תקשורת. בנוסף נקבע, שקלינאית תקשורת מוסמכת תתחיל לעבוד בגן. כמו-כן יירכש הציוד הנדרש ויועברו הכשרות בהתאם.ההסכמה קיבלה תוקף של פסק דין


למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט המחוזי ביטל הסכם שנחתם בין בית אבות לדיירת בקבעו כי נחתם בנסיבות של עושק והשפעה בלתי הוגנת (ע"א 3475/06)

נתקבל ברוב דעות ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחדרה, אשר דחה את תביעת המערערים נגד בית האבות מלון עדן נהריה בע"מ ומנהליו. פסה"ד בערעור קובע נורמות בעניין הגנה על קשישים המצויים בבית אבות.
פסקי דין מרכזיים (בהקמה)
אקי"ם נ' שר העבודה והרווחה (בג"צ 5631/01 ): על שר הרווחה לקיים במעונות הממשלתיים את תקן כוח האדם הקבוע בתקנות

עניינה של העתירה הינו במחסור כוח אדם במעונות הממשלתיים. העותרות טוענות כי המשיב ,שר העבודה והרווחה, מפלה לרעה את החוסים במעונות הממשלתיים שכן הוא מעסיק בהם מטפלים בתקן הנופל מהתקן המשופר לו זוכים החוסים במעונות הלא-ממשלתיים, והדבר גורם לסבל רב לחוסים. בג"צ קיבל את העתירה וקבע כי אי עמידת המדינה בתקנים אלה עולה כדי חריגה קשה מחובותיה כלפי הציבור ופוגעת באורח בלתי-ראוי בחוסים במעונות הממשלתיים. המדינה הופקדה עפ"י דין על רווחתם של החוסים במעונות הממשלתיים, ובמילויה של חובתה זו כשלה. נקבע כי עד לסיום שנת 2003 על המעונות הממשלתיים לעמוד בתקן הנדרש על-פי התקנות. כמו כן נקבע כי עד לסיום שנת 2005 יושווה במלואו מצב התקנים במעונות הממשלתיים למצב התקנים במעונות הפרטיים והציבוריים. (15.12.03)
קבוצות מוחלשות

זכויות אנשים עם מוגבלויות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם