המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

תנאי קיום מינימליים > פסיקה

פסיקה מיוני 2007 ואילך
בעקבות עתירה לבג"צ: הוסדר מנגנון העברת גמלאות נכות לתושבי עזה הזכאים לכך (בג"ץ 6810/09)

בעקבות עתירה לבג"ץ הוסדר מנגנון העברת כספי הביטוח הלאומי לכ- 700 מוטבי הביטוח ברצועת עזה. העברת הכספים ע"י בנקים ישראליים, שהפסיקה נוכח הכרזת רצועת עזה "כשטח עוין" והוראת חוק איסור מימון טרור, חודשה לאחר הסדרת מנגנון אשר נועד להבטיח כי הכספים לא יגיעו לידיהם של ארגוני טרור. ביהמ"ש קבע כי בנסיבות האמורות העתירה מיצתה עצמה תוך שהוא מציין כי ככל שלא יוסדר עניינם של זכאים ספציפיים או שההסדר לא ימומש כמתוכנן, דלתו תהיה פתוחה בפני המוטבים. (ניתן 22.11.10)
בית המשפט העליון פסל את השימוש בכביש באזור צומת עווא ככביש לישראלים בלבד וקבע כי האיסור על פלסטינים לנוע בו אינו מידתי (בג"צ 3969/06)

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבית המשפט העליון כנגד הגבלות התנועה המוטלות על פלסטינים תושבי יהודה ושומרון באזור צומת בית עווא, המונעות מהם לנוע ברגל וברכב בכביש 3265. בית המשפט קיבל את העתירה וקבע כי אין פסול בקביעת כבישים לישראלים בלבד מטעמי ביטחון. יחד עם זאת, על המפקד הצבאי לכבד, להגן ולאפשר את מימושן של מגוון זכויות האדם המוקנות לתושבים המקומיים, בכפיפות לצורכי ביטחון. נפסק כי סגירת הכביש על מנת לספק הגנה לכ-150 תושבים ישראלים המגוררים במקום ומשתמשים בכביש אינה מידתית ופוגעת במרקם חייהם של אלפי תושבי הכפרים אשר אינם יכולים לנהל אורח חיים שגרתי במידה סבירה, עקב פגיעה קשה בזכותם לחופש תנועה. פסק הדין הושעה למשך תקופה של שלושה חודשים, על-מנת לאפשר למפקד הצבאי לגבש פיתרון ביטחוני אחר, אשר יוכל לספק הגנה לתושבים הישראליים העושים שימוש בכביש.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ דחה עתירה נגד העברת כספים לרצועת עזה (בג"ץ 1169/09)

העותרת, עמותת הפורום המשפטי למען ארץ ישראל, עותרת כנגד ביצוע החלטת הממשלה המאפשרת העברה דרך ישראל של כספים לרצועת עזה. העותרת טוענת, כי העברה זו מנוגדת לחוק איסור מימון טרור, וכי לא נתקיים לגביה החריג לאיסור, המאפשר מתן היתר מיוחד. עוד טוענת העותרת, כי מדובר בפעולה מינהלית החורגת חריגה קיצונית ממתחם הסבירות, והאסורה במפורש בחקיקה ראשית. בית משפט קבע, כי חוק איסור מימון טרור אינו חל על נושא העתירה, כי מדובר בשאלה בעלת אופי מדיני מובהק, וכי חובתה של הממשלה לדאוג לקיום הצרכים ההומניטאריים הבסיסיים של תושבי איו"ש והרצועה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

הוגשה עתירה בדרישה להחלת ביטוח לאומי וביטוח בריאות על פלסטינים השוהים בישראל כבני משפחה של ישראלים (בג"צ 2649/09)

האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם וכיאן-ארגון פמיניסטי, הגישו עתירה לבג"צ נגד שר הבריאות ונגד שר הרווחה בדרישה לעשות שימוש בסמכויותיהם על פי חוק הביטוח הלאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי ולהחיל את הדינים הסוציאליים החלים בישראל על פלסטינים השוהים בישראל כבני זוג וילדים של אזרחי ותושבי ישראל. בני משפחה אלה שוהים בישראל שנים בהיתרים זמניים ומנועים על פי חוק משדרוג מעמדם, ובשל כך אינם זכאים לזכויות סוציאליות. עמדת המדינה היא, כי שלילת הזכויות אינה מכוונת ,וכי המטרה לשמה נמנע שדרוג מעמדם של בני המשפחה היא על מנת להקשות על מעבר בין ישראל לבין השטחים, שכן המחזיקים בתעודת זהות ישראליות נבדקים פחות במחסומים. בעתירה נטען שאם זו ורק זו תכלית מניעת השדרוג, אזי אין הצדקה שלא להחיל את הזכויות הסוציאליות על מי שמחזיקים בהיתרים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט העליון דחה עתירות כנגד היחס לפצועים ולצוותים רפואיים וכנגד המחסור בחשמל ברצועה במהלך מבצע "עופרת יצוקה" (בג"ץ 201/09)

בית המשפט העליון דחה את העתירות אשר הוגשו על ידי ארגוני זכויות אדם כנגד היחס לפצועים ולצוותים רפואיים וכנגד המחסור בחשמל ברצועה במהלך מבצע "עופרת יצוקה". נקבע, כי כללי המשפט הבינלאומי המנהגי המקנים הגנה לצוותים ומוסדות רפואיים ומחייבים לאפשר את פינויים של נפגעים מאזור הלחימה, כמו גם הכללים המחייבים להגן על האוכלוסייה האזרחית ולקיים את זכויותיה הבסיסיות, חלים על פעולות הלחימה המבוצעות במסגרת מבצע "עופרת יצוקה" ומחייבים את צה"ל. עם זאת, לאור הודעת הצבא לגבי האמצעים ההומניטריים הננקטים והכוונה לשפרם, ובדבר הפעולות הנעשות לתיקון התקלות ברשת החשמל דחה בית המשפט את העתירה בציינו, כי יש לקיים מאמץ מוגבר לקיום החובות ההומניטריות המוטלות על מדינת ישראל המחייבות אותה לאפשר לאוכלוסייה האזרחית, בין היתר, גישה למתקנים רפואיים, למזון ולמים, וכן למוצרים הומניטריים נוספים הדרושים לקיומם של חיים אזרחיים.
בית המשפט הגבוה לצדק אישר את תוואי גדר הביטחון באיזור מחנה הפליטים שועפט (בג"צ 6193/05)

בית המשפט העלין בשבתו כבית משפט גבוה לצדק דחה את העתירה בקבעו כי הפגיעה בחופש התנועה של העותרים וביכולתם לקבל שירותים שתגרם על ידי בניית הגדר בתוואי המוצע הינה מידתית ביחס לצורך להגשים את מטרות הביטחון שבבסיס תוואי הגדר. נקבע כי הקמת הגדר על-פי התוואי המתוכנן אינה משנה את מעמדם של העותרים כתושבי ישראל, וכי תוואי הגדר באזור נשוא העתירה נקבע על יסוד שיקולים ביטחוניים לגיטימיים והוא מותאם לתכלית של מניעת כניסתם של מפגעים מיהודה ושומרון אל ירושלים וסביבתה. עוד נקבע כי תוואי הגדר המוצע על ידי העותרים קשה לביצוע מבחינה פיזית, ואף אינו מגשים באופן מספק את התכלית הביטחונית של הגדר.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ דחה עתירה נגד מדיניות חלוקת הדלק ברצועת עזה (בג"צ 4258/08)

מספר ארגוני זכויות אדם עתרו לבג"צ בטענה שעל המדינה לשנות את מדיניות אספקת הדלק לרצועת עזה. האספקה הבלתי סדירה של הדלק יוצרת, לטענתם, מחסור חמור שפוגע קשות בזכויותיהם ובצורכיהם ההומניטאריים של תושבי רצועת עזה. בג"צ צמצם את חובתה של המדינה לכדי "מניעת קריסה הומניטרית ברצועה" וקבע כי הקשיים והשיבושים בהעברת הדלק לרצועה לא נגרמו כתוצאה מהחלטת הקבינט בדבר הגבלת כמויות הדלק לרצועה, אלא כתוצאה מהתנהלות שלטונות החמאס ומהאילוצים הביטחוניים שנוצרו עקב האירועים הנגרמים מהצד הפלסטיני.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה נוספת לבית המשפט העליון להורות על חידוש לאלתר של אספקת כל סוגי הדלק לרצועת עזה (בג"ץ 9132/07)

העתירה הוגשה לאחר שמערכת הביטחון אפשרה להכניס לרצועת עזה כמויות סולר בשיעור הנמוך באופן משמעותי מהכמות עליה הורה בית המשפט העליון בעתירה קודמת ומאלה שמערכת הביטחון עצמה הגדירה כ"מינימליות" ל"אי גרימת משבר הומניטרי".


למעבר לקישור לחץ/י כאן

( Israeli High Court Decision Authorizing Fuel and Electricity Cuts to Gaza (HCJ 9132/07

Official English translation of the January 30, 2008 Israeli Supreme Court decision authorizing Israel to cut fuel and electricity supplies to the Gaza Strip (HCJ 9132/07). The decision was given in response to a petition by a coalition of Israeli and Palestinian human rights groups who challenged the cuts.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ דחה עתירת ארגוני זכויות האדם נגד קיצוץ החשמל והדלק לרצועת עזה (בג"צ 9132/07)

נקבע כי לנוכח התמשכות הלחימה מצד ארגוני טרור תוך פגיעה באזרחי מדינת ישראל והפרת כללי המשפט הבינלאומי, כמות הסולר התעשייתי שהמדינה הודיעה שיש בכוונתה לספק, כמו גם החשמל המסופק באופן שוטף באמצעות קווי החשמל מישראל, יש בהם כדי לענות על הצרכים ההומניטריים החיוניים של רצועת עזה לעת הזו.
פסקי דין מרכזיים (בהקמה)
עמותת רופאים לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית (בג"ץ 2936/02): דחיית עתירות נגד הפרת הכללים ההומניטריים במהלך מבצע חומת מגן

העתירות הוגשו במהלך פעולות צה"ל נגד תשתיות הטרור בשטחי הרשות הפלסטינית (מבצע "חומת מגן"). לטענת העותרים, צה"ל מפר את כללי המשפט הבינלאומי בכך שכוחותיו יורים על צוותים רפואיים, מונעים פינוים של פצועים וחולים, אספקת ציוד רפואי ופינוי גופות לקבורה. בתשובת המדינה נאמר כי נתברר במהלך הלחימה, שבמספר אירועים הועברו חומרי נפץ באמבולנסים, ומחבלים מבוקשים מצאו מחסה בבתי חולים. בג"צ פסק, כי הכוחות הלוחמים מחויבים לקיים את הכללים ההומניטריים הנוגעים לטיפול בפצועים, בחולים ובגופות הרוגים. השימוש לרעה שנעשה בצוותים רפואיים ובאמבולנסים מחייב את צה"ל למנוע פעילות כזו, אולם כשלעצמו אינו מתיר הפרה גורפת של הכללים ההומניטריים. מכיוון שהסעד שהתבקש בעתירות היה חיוב המדינה במתן הסבר, משניתן ההסבר, נקבע, כי יש לדחות את העתירות. (ניתן 8.4.2002)
עדאלה ואח' נ' אלוף פיקוד מרכז ואח' (בג"צ 3799/02): נוהל "אזהרה מוקדמת" מנוגד לעקרונות המשפט הבינלאומי

שבעה ארגוני זכויות אדם עתרו לבג"ץ כנגד נוהל "אזהרה מוקדמת", שעל-פיו חיילי צה"ל המבקשים לעצור חשוד פלסטיני רשאים להסתייע בתושב פלסטיני מקומי, כדי להזהיר באמצעותו את חשוד מפני פגיעה אפשרית בו ובקרובים אליו, וזאת על מנת שיסגיר עצמו. העותרים תיארו מקרים בהם, במסגרת הנוהל, נעשה שימוש בתושבים כ"מגן אנושי". נטען שהנוהל אינו תואם את עקרונות המשפט הבינלאומי בדבר פעילות צבאית של כוח כובש, ושהוא מעמיד את התושב בו עושים שימוש בסכנה. מנגד נטען שחל איסור על שימוש בתושבים כמגנים אנושיים ושהנוהל נועד למנוע פגיעה בתושבים חפים מפשע. נקבע שהנוהל מנוגד לעקרונות המשפט הבינלאומי שעל-פיהם חל איסור על שימוש בתושבים כחלק מהמאמץ המלחמתי, ושיש להפריד בין האוכלוסייה האזרחית לפעילות צבאית. עוד נקבע שהסכמת התושב לסייע לחיילים אינה הסכמה חופשית ושיש בה בכדי לסכנו באופן ממשי. לאור האמור העתירה התקבלה והוצהר שהנוהל מנוגד למשפט הבינלאומי. (ניתן 06.10.05)
רופאים לזכויות האדם ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל בעזה ואח' (בג"צ 4764/04): בחינת חוקיות פעולות צבאיות של מפקד כוחות צה"ל בעזה בעת פעילות לחימה ברפיח

העותרים מצביעים על שורה של פגיעות באוכלוסיה המקומית ברפיח עקב פעולות הלחימה של צה"ל. בין השאר טוענים העותרים כי לא מתאפשרת הגעה של צוותים רפואיים ואמבולנסים לשם פינוי פצועים, ודורשים כי יתאפשר מעבר ציוד רפואי בין רפיח לבתי החולים ומחוצה לה, כי תחודש הספקת החשמל והמים לשכונת תל א-סולטן ותתאפשר הספקת מזון ותרופות לתושבי השכונה וכיוצ'. המשיב טוען כי במסגרת הלחימה נעשה מאמץ רב על ידי כוחות צה"ל להתחשב בצרכי האוכלוסיה המקומית, ולמזער ככל האפשר את הפגיעה באוכלוסיה האזרחית. בית המשפט בחן את כל טענות העותרים ואת תגובת המשיב והגיע למסקנה כי המשיב אכן ניסה למזער את הפגיעה באוכלוסיה אך ציין כי יש לעשות מאמץ נוסף על מנת למזער הפגיעה למשל על ידי הגדלת הנגישות של האוכלוסיה לגורמים הצבאיים המטפלים בנושאים לעיל.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

קאנון (LAW) ואח' נ' אלוף יצחק איתן (בג"צ 3022/02): בקשה להימנע מהפגזת אוכלוסיה אזרחית במהלך מבצע "חומת מגן".

במוקד העתירה, אשר הוגשה בעיצומו של המבצע "חומת מגן", מבקשים העותרים, ארגון קאנון (LAW)- הארגון הפלסטיני להגנה על זכויות האדם ואיכות הסביבה ואח', להורות לצה"ל שלא לפגוע באוכלוסיה האזרחית הנמצאת במחנה הפליטים בג'נין ובאזורים האחרים אשר בהם הוא פועל, ולצורך כך להימנע מלהפגיז ולפגוע במטרות אזרחיות ובאזרחים באמצעות מטוסים, טנקים או כל כלי-נשק אחר. בתשובה לעתירה, טענה המדינה כי המחבלים פועלים מתוך מקומות בהם מצויה אוכלוסיה אזרחית, ולכן אין צה"ל יכול להמנע לחלוטין מפגיעה באזרחים, אולם הוא פועל למיזעור הפגיעה בהם ככל האפשר, זאת בין השאר באמצעות מתן התראה מוקדמת לאוכלוסיה האזרחית. בית המשפט קיבל את עמדת המדינה וקבע, כי צה"ל אכן פועל, במידת האפשר, כדי למנוע ולמזער את הפגיעה באזרחים במהלך הלחימה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

זהראן יונס מראעבה ואח' נגד ראש ממשלת ישראל ואח' (בג"צ 7957/04) - בית המשפט העליון החליט לשנות את תוואי גדר ההפרדה בשל פגיעה לא מידתית בתושבי כפרים ערביים

העותרים טוענים כי גדר ההפרדה באלפי מנשה אינה חוקית, ויש לפרקה. טענה זו סומכת עצמה על חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי בהאג. כן טוענים העותרים כי מיקום הגדר אינו מידתי ומפלה. אף על פי שבית המשפט העליון דחה את חוות הדעת המייעצת של ביה"ד הבינלאומי בהאג העתירה התקבלה. נקבע כי המשיבים לא עשו די כדי למצוא את החלופה הפוגעת פחות, ולכן עליהם לשקול מחדש את החלופות השונות של תוואי גדר ההפרדה באלפי מנשה, תוך שעליהם לבחון חלופות ביטחוניות הפוגעות פחות בחיי התושבים של כפרי המובלעת.
המוקד להגנת הפרט נ' מפקד כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית (בג"צ 3278/02) : בג"צ דוחה עתירה כנגד תנאי מעצר לעצירים בטחוניים אך דורש שיפור התנאים

בג"צ דחה את עתירתם של מספר ארגונים כנגד תנאי המעצר של עצירים בטחוניים שנעצרו במהלך מבצע "חומת מגן". נקבע, כי על פי כללי המשפט הבינלאומי המנהגי להם מחויבת ישראל ועל פי כללי המשפט המנהלי הישראלי יש לטפל בעצורים באנושיות ומתוך הכרה בכבוד האדם שלהם ולהבטיח תנאי מעצר מינימאליים. נקבע, כי במתקני המעצר הזמניים לא התקיימו תנאי המעצר המינימאליים, וכך גם במתקן "עופר", בסמוך לאחר המבצע. עם זאת, נקבע, כי עם החזרה לשגרה השתפרו התנאים וכעת הם מקיימים את תנאי המעצר המינימאליים. אף על פי כן דרש בית המשפט, כי יאורגנו לעצירים שולחנות אוכל מסודרים וכי הרשויות ידאגו להם לספרים, עיתונים, ומשחקים ולא יסתמכו על הצלב האדום שיעשה זאת.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

קבוצות מוחלשות

זכויות האדם בשטחים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם