המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות לבריאות > שונות

כללי
Responsibility-sharing and the Rights of Refugees: The Case of Israel, 41 George Washington International Law Review, 619 (2011)

המאמר בוחן את משטר המקלט הישראלי ומנתח את יישומו ואת השפעתו על חלוקת נטל הפליטים בין מדינות. טענת הכותבים היא שחלוקת הנטל היא עמוד תווך הכרחי לשם הגנה על פליטים, וכי היא צריכה להיחשב עקרון מרכזי בעבור כל אומה כאשר היא מתווה מדיניות הנוגעת לבעיית הפליטים. לטענת הכותבים מדינת ישראל רואה בסוגיית הפליטים נטל כבד, ומדיניותה בעניין הינה שלא לשאת כלל בנטל, שמבחינה מוסרית מוצדק שיתחלק בין מדינות העולם. ישראל מונעת הגעה של פליטים לשטחה, נמנעת מלהעניק הגנה למבקשי מקלט ממדינות אויב ולא אחת מבצעת "החזרה מתואמת" – מחזירה מבקשי מקלט למצרים בסמוך לכניסתם לישראל. כותבי המאמר מצביעים על כך שברחבי העולם נמצאו פתרונות שונים וספציפיים לבעיית חלוקת הנטל, וקוראים לבית המשפט לשקול שיקולי חלוקת הנטל בעת פסיקה בנושאי פליטים.
עתירה לבג"צ בדרישה להחיל את חוק ביטוח בריאות ממלכתי על ילדים חסרי מעמד המתגוררים בישראל

עמותת "רופאים לזכויות אדם" עתרה לבג"צ בדרישה להחיל את חוק ביטוח בריאות ממלכתי על ילדים חסרי מעמד אזרחי בישראל. טענת העותרים הינה שילדים רבים בישראל הינם חסרי מעמד אזרחי ואינם מוגדרים "תושבי ישראל" עפ"י חוק הביטוח הלאומי ולפיכך אינם זכאים לשרותי בריאות מכוח חוק בריאות ממלכתי. בשנת 2001 הוחל ביישומו של הסדר למתן שירותי בריאות לילדים השוהים בישראל ושאינם מבוטחים, אולם במהלך השנים בהם יושם הסדר זה התעוררו בעיות רבות ביישומו אשר רובן ככולן נובעות מהיות ההסדר מונע משיקולים כלכליים של רווח ותועלת ולא מהכרה בזכויות הילדים. הטיעונים המשפטיים המרכזיים בעתירה הינם הזכות לחיים ולקבלת טיפול רפואי במשפט הישראלי ובמשפט הבינלאומי, מחויבותה של ישראל לזכותו של כל ילד לטיפול רפואי ראוי, ועליונותה של הזכות לבריאות על שיקולי תקציב.
בקשה למתן סעד זמני דחוף לעובדת זרה חולת סרטן לצורך טיפולים רפואיים מצילי חיים (בש"א 301/08)

לבית הדין לעבודה בתל-אביב הוגשה בקשה למתן סעד זמני דחוף בשם מהגרת עבודה חולת סרטן הזקוקה לטיפולים דחופים להצלת חייה, אך אינה מקבלת אותם כי מעסיקיה לא רכשו עבורה ביטוח בריאות. הסעד הזמני המבוקש הוא כלפי מדינת ישראל שהתרשלה בכך שלא פקחה ווידאה שירכש עבור העובדת הזרה ביטוח הבריאות. הבקשה מסתמכת על ההלכות האחרונות של בית המשפט לפיהן הורחבה האפשרות להטיל אחריות במישור הנזיקי על המדינה
קבוצות מוחלשות

זכויות מהגרי עבודה, פליטים וחסרי מעמד
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם