המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

כשרות > מבוא

כללי


אף כי השמירה על כשרות הינה ציווי דתי, קיימים הסדרים חוקיים שונים הנוגעים לכשרות, כגון הסדרים המחייבים שמירת כשרות במוסדות ציבוריים, חוק איסור הונאה בכשרות האוסר על הצגת מצרך ככשר אלא אם קיבל תעודת כשרות מהגורם המוסמך, וחוק איסור ייבוא בשר לא כשר. הגוף המסדיר את נושא הכשרות מטעם המדינה הינו הרבנות הראשית, אשר בפעולותיה מתגלה מתח מתמיד בין כפיפותה לחוקי המדינה מחד, לכפיפותה לחוקי ההלכה היהודית מאידך. ההתנגשויות בין החקיקה החילונית לבין אופיה הדתי של דרישת הכשרות, ובין חופש הדת של הרבנות לחופש מדת של האזרח מגיעות לא אחת לפתחו של בית המשפט.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם