המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

כשרות > חקיקה

כללי
תקנות איסור הונאה בכשרות (אגרה), התשנ'ג-1992

התקנות קובעות את האגרה הכרוכה בקבלת תעודת הכשר.
חוק בשר ומוצריו, התשנ'ד 1994

החוק קובע איסור לייבא בשר לישראל ללא תעודת הכשר מהרבנות הראשית, למעט חריגים מיוחדים הקבועים בחוק.
תקנות איסור הונאה בכשרות (תעודות הכשר), תשמ'ט 1989

התקנות קובעות הסדרים הנוגעים לבקשת תעודת הכשר. בין השאר, קובעות התקנות, כי על בעל המקום להשיב את תעודת ההכשר באם ייקבע על ידי נותן התעודה, כי המקום אינו ראוי לשאתה עוד.
חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ'ג 1983

החוק קובע מי זכאי לקבל תעודת הכשר ומי מוסמך להעניקה. בנוסף קובע החוק איסור על הצגת המצרך ככשר ללא תעודת הכשר בת תוקף. כן קובע החוק כי על הרב נותן ההכשר להתחשב בשיקולי כשרות בלבד.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם