המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

כשרות > מאמרים

כללי
דת ושוויון: בראי הפסיקה - פרנסס רדאי, ספר ברנזון (חלק ב'), הוצאת נבו התש'ס, 341.

המאמר עוסק בהשפעת מעמדה של הדת בישראל על זכויות האדם, ובין השאר, בפגיעה בחופש העיסוק בשל חקיקה דתית בענייני כשרות. המחברת טוענת כי רצון הדתיים שהכשרות תיאכף גם במקומות פרטיים ולא רק במקומות ציבוריים, היא מקור הבעיה, ומביאה דוגמאות כגון ההתפתחויות החקיקתיות והפסיקתיות בנוגע לאיסור יבוא בשר לא כשר. המחברת מבקרת את בית המשפט, אשר נמנע במקרה זה מלפסול חקיקה ראשית שחוקקה על רקע דתי, על אף פגיעתה בזכויות אדם, וזאת בניגוד לנכונותו לפסול החלטות מנהליות על רקע דומה.כפיה דתית בישראל - חיים ה' כהן, ספר ברנזון (חלק ב'), הוצאת נבו התש'ס, 295.

המאמר דן במגבלות שונות הקשורות לכשרות. המחבר סוקר את התפתחותו ההסטורית של איסור מכירת החזיר ומציין כי בניגוד למדינות מוסלמיות שונות,בהן אסורה אכילת חזיר,,בישראל החוק אוסר מכירתו בלבד, אך גם מטרה זו לא הושגה מאחר והחוק התיר חריגים. כן דן המחבר בהתפתחויות החקיקתיות והפסיקתיות הנוגעות לאיסור ייבוא בשר לא כשר, לשמירה על כשרות, ולשיקול דעת הרבנות במתן תעודות הכשר.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם