המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

גיור > מבוא

כללי


גיור משמעו המרת דתו של אדם ליהדות. לסוגיה מי ייחשב כיהודי השלכות בשני מישורים – המישור האזרחי והמישור הדתי. בחקיקה שמקנה זכויות על פי יהדותו של אדם, כגון חוק השבות, לא נקבע מה יהיה המבחן לקביעת יהדותו של אדם והאם על המבחן להיות אזרחי או דתי, וכך הוטלה סוגייה פוליטית רגישה זו לפתחו של בית המשפט. עם השנים החל בית המשפט להכיר בגיורים שאינם אורתודוכסים לצרכי רישום במרשם האוכלוסין וחוק השבות, אולם היקף ההכרה נותר שנוי במחלוקת חריפה.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם