המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

גיור > חקיקה

כללי
חוק מרשם האוכלוסין, התשכ'ה-1965

החוק קובע אילו פרטים יירשמו במרשם האוכלוסין. כן קובע החוק מי זכאי להירשם במרשם האוכלוסין כיהודי ומפנה להגדרת יהודי בחוק השבות, תש"י-1950 לצורך זה.
חוק השבות, תש'י-1950

החוק קובע כי כל יהודי זכאי לעלות למדינת ישראל בכפוף לסייגים המנויים בחוק. כן נקבע מיהו יהודי לעניין חוק זה.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם