המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

אימוץ בין דתי > מבוא

כללי


חוק האימוץ קובע כי באימוץ בישראל על המאמץ להיות בן דתו של המאומץ. החוק מונע מאדם לאמץ ילד שאינו בן דתו, ומחייב המרת דתו של הילד. מצב חוקי זה עלול לגרום לבעיות מיוחדות במקרים בהם אין לאחד מהצדדים דת מוכרת, או כאשר בני זוג בעלי דתות שונות רוצים לאמץ האחד את ילדו של השני.הפסיקה התמודדה עם סוגיה זו על ידי טביעת המושג "דת אפקטיבית", המאפשר הגמשת הכללים לפיהם נקבעת דתו של אדם, לעניין סעיף זה. במקרה של אימוץ בין ארצי, מאפשר החוק לבית המשפט לתת צו אימוץ אף אם המאמץ אינו בן דתו של המאומץ, ובלבד שנוכח כי הדבר אינו פוגע בטובת הילד.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם