המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

אימוץ בין דתי > חקיקה

כללי
חוק אימוץ ילדים, התשמ'א-1981

החוק קובע מי זכאי לאמץ ילדים ובאילו תנאים. בין השאר קובע החוק כי אין אדם כשיר לאמץ ילד אם אינו בן דתו של המאומץ, למעט במקרה של אימוץ בין ארצי, בו רשאי בית המשפט לתת צו אימוץ אף אם המאמץ אינו בן דתו של המאומץ, ובלבד שנוכח כי הדבר אינו פוגע בטובת הילד.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם