המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

אימוץ בין דתי > פסיקה

כללי
אימוץ 10/92 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה נג(2) 284

פסק הדין דן בשאלה האם גבר יהודי רשאי לאמץ את בן רעייתו שאינה יהודייה, בניגוד לסעיף 5 לחוק האימוץ.בית המשפט קובע כי מאחר והדת האפקטיבית של הילד היא הדת היהודית, הרי שמגמת סעיף 5 נשמרת גם אם יתאפשר לבעל לאמץ את הילד.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם