המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

המרת דת > מבוא

כללי


מעברו של אדם מדת לדת הינו עניין פרטי וכל אדם בישראל חופשי לבחור לעבור מדת אחת לדת אחרת ללא מגבלה, ואף קיים איסור פלילי על שידול להמרת דת. עם זאת מכיוון שבישראל לדתו של אדם יש השלכות משפטיות בנושאים שונים כגון נישואין, גירושין וענייני מעמד אישי, וכדי שהמרת הדת בין עדות דתיות מוכרות תקבל תוקף חוקי, עליה לעמוד בתנאים מסוימים ולהיות מדווחת למדינה. סוגיות שונות הנוגעות להשלכותיה המשפטיות של המרת הדת כגון השפעתה על דיני המעמד האישי וסמכותו של פקיד הרישום בסוגיה נדונות לא אחת בבתי המשפט.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם