המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

המרת דת > חקיקה

כללי
סעיף 368 (א) לחוק העונשין, תשל'ז- 1977

החוק קובע סנקציות פליליות לעורך טקס המרת דת לקטין בניגוד לחוק ולמשדל קטין בפניה ישירה להמיר דתו.
חוק העונשין, תשל'ז – 1977. סעיפים: 174א, 174ב.

חוק העונשין קובע בין השאר, כי מתן או קבלת הטבות בקשר להמרת-דת מהווים עבירות פליליות שעונש בצידן.
חוק מרשם האוכלוסין, תשכ'ה-1965 . סעיפים : 15, 16.

החוק קובע בין השאר, כי המרת דת הינה פעולה רשמית ומחייב את הרשויות המעורבות ליידע את פקיד הרישום על ביצועה.
פקודת העדה הדתית (המרה) 1

הפקודה קובעת את הליכי המרת הדת, מגבילה המרת דתם של קטינים, וקובעת כי הסמכות בענייני נישואין, גירושין ומזונות תיוותר בידי בית הדין ששפט בעניינים אלה לפני ההמרה, אלא אם המירו שני בני-הזוג את דתם.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ'ב-1962. סעיף 13 א. לחוק.

החוק קובע, בין השאר, את ההסדרים הנוגעים להמרת דתו של קטין.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם