המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

המרת דת > מאמרים

כללי
על סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של כפול-דת ועל היקף פקודת ההמרה - שאוה, מנשה, הפרקליט, ל'ח: 307-337, 1989.

המאמר עוסק בהסדרת סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של כפול-דת מלידה/בעקבות המרת-דת, לצורך סמכויות שיפוט וברירת-דין, ובשאלת תחולת פקודת-ההמרה על יהודים ומוסלמים, אשר אינם נכללים ברשימת העדות הדתיות. הכותב מנתח את פסק הדין בעניין יעל ברק נ' ביה"ד השרעי יפו וסלים כנעאן (בג"צ 304/86) ומביע תמיכה בהלכות שנקבעו בו בעניינים אלה. בין השאר מתייחס המאמר להבחנה בין "כפול-דת" , "כפול דת לצורך סמכויות השיפוט" ו"כפול דת לצורך ברירת הדין", ולהשלכות הנובעות ממנה. כן מציע הכותב כי תחולת פקודת ההמרה על מומר צריכה להקבע על פי השאלה האם המומר מצטרף לעדה דתית שיש לה בית-דין דתי מוסמך בישראל , ואין נפקא מינה אם לעדתו הקודמת יש בית-דין מוסמך אם לאהשפעת המרת-דת על השיפוט בענייני המעמד האישי - שאוה מנשה, עיוני משפט, י' 177-194, 1984.

המאמר דן בשאלת היחס בין סעיף 1 לחוק שיפוט בעיניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט-1969 לבין סעיף 4(2) לפקודת העדה הדתית (המרה) 1927, בו נקבע כי על עיניני נישואין וגירושין של בני זוג שנהיו בני דתות שונות בעקבות המרת דתו של אחד מהם לאחר הנישואין יוסיף לחול שיפוטה של הערכאה שהייתה מוסמכת לדון לפני המרת הדת החד צדדית. כותב המאמר מנתח ומדגים את הוראות סעיף 4(2) לפקודת ההמרה במצבים שונים ועומד על אופן השתלבותה במסגרת הוראות שונות בדין המקומי. לטענת הכותב, ההוראה משתלבת יפה עם ההוראות האחרות העוסקות בסמכויות השיפוט בעיני המעמד האישי ומטפלות בסיטואציות דומות.השפעת המרת-דת על השיפוט בענייני התרת נישואין - שאוה מנשה, עיוני משפט, ו': 619-624, 1984.

המאמר דן בסוגיות העולות מפסק הדין בה"נ 50/80 שקלרסקי נ' שקלרסקי (פ"ד לז(3) 457), ובוחן את השפעתה של המרת דת על השיפוט בענייני התרת נישואין לפי חוק שיפוט בעניני התרת נישואין(מקרים מיוחדים), תשכ"ט – 1969, במצב בו המרת הדת לא נרשמה על-פי פקודת העדה העדתית(המרה). כותב המאמר מבקר את החלטת נשיא בית המשפט העליון לפיה נתונה סמכות שיפוט ייחודית לבית הדין הדתי של דת המומר, בסברו, כי עניין התרת הנישואין מסור לסמכותו של נשיא בית המשפט העליון לקביעת השיפוט לפי חוק התרת נישואין.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם