המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

המרת דת > שונות

כללי
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור שידול להמרת דת), התשס'ז-2007

הצעת החוק קובעת כי שידול אדם להמרת דת יהווה עבירה פלילית וכן מחמירה את הסנקציות הקבועות בחוק העונשין בשל מתן הטבות כפיתוי להמרת דת ובכל הנוגע להמרת דת לקטין.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם