המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

גיוס בחורי ישיבות > מבוא

כללי


עם קוֹם המדינה, בשל התנגדותם הנחרצת של מרבית ראשי הישיבות לגיוס בחורי ישיבות ניתן פטור לבחורי ישיבה ש"תורתם אומנותם" על פי חוק שירות בטחון. עם השנים ככל שגדל מספר בחורי הישיבןת שקיבלו פטור משרות בצה"ל במסגרת זו הפך נושא גיוסם לסלע מחלוקת עיקרי בין חילוניים לדתיים. עתירות חוזרות שהוגשו בנושא נדחו, אולם בגצ הנחה את המחוקק להסדיר את הנושא בחקיקה, הנחייה שהביאה לחקיקת חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב- 2002. גם לאחר חקיקת חוק זה, שלא הביא בפועל לשינוי ממשי, נותר הנושא שנוי במחלוקת חריפה.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם