המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

גיוס בחורי ישיבות > מאמרים

כללי
(אי) גיוס בחורי ישיבות - סיפורה של ביקורת שיפוטית נחושתן, יוסי, המשפט: שנתון, 6: 183-205, 2001

טענת המחבר היא כי הנמקת פסק דין רובינשטיין לפיה אין הממשלה מוסמכת להוסיף ולדחות את גיוס בחורי הישיבות ויש להסדיר הנושא בחקיקה אינה מבוססת מבחינה משפטית, אינה משקפת את טיעוני הצדדים ואת מהלך הדיונים בעתירה, וסותרת, ללא הנמקה מספקת, הלכות קודמות של הפסיקה. לטענתו, ההנמקה נובעת מתוך שיקולי מדיניות – שיקולים אסטרטגים חיצוניים ופנימיים, ושיקולי פשרה פנימיים שהשפיעו על סוג הסעד שניתן ותוכנו.גיוס בחורי ישיבות לצה'ל: הצעת מתווה לשיקולים הנורמטיביים הרלוונטיים - ספיר, גדעון, פלילים, 9: 217-253, 2000

לטענת המחבר, השינויים החלים בחברה הישראלית מעמידים בספק את יכולתו של הסדר ה"סטטוס קוו", שהוחל מעת הקמת המדינה על שאלות הנוגעות לדת ומדינה בישראל ובהן שאלת גיוס בחורי הישיבות, להמשיך ולהסדיר עניינים אלה. לכן, מציע המחבר מתווה ראשוני של השיקולים הנורמטיביים שיש לשקול בבחינת סוגית גיוס בחורי הישיבות ומצביע על שאלות מעשיות שיש לבחון על-מנת ליישם את המתאר הנורמטיבי הלכה למעשה.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם