המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

פטור מטעמי מצפון; פטור לנשים > מבוא

כללי


במסגרת סמכותו על פי חוק שירות בטחון רשאי שר הבטחון לתת למועמדות לשירות בטחון פטור משירות צבאי מטעמי מצפון,או הכרה דתית. מדיניות הפטור משירות צבאי, החלה על נשים וגברים כאחד, מכירה באפשרות לפטור אדם משירות מטעמי סרבנות מצפון כללית, אך אינה מעניקה פטור במצבים של סרבנות סלקטיבית. הפסיקה בסוגיות אלה נסבה סביב שאלת התנאים בהם על הרשות לאשר פטורים מטעמי הכרה דתית ומטעמי מצפון ושאלת היחס השונה לנשים וגברים בחוק שירות ביטחון.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם