המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

פטור מטעמי מצפון; פטור לנשים > חקיקה

כללי
חוק שירות בטחון (נוסח משולב) תשמ'ו 1986. סעיפים :39-41.

החוק קובע מהן הנסיבות בהן נשים תהיינה פטורות משירות ביטחון כגון הריון, נישואין וטעמי מצפון ודת, ומהן הדרכים לקבלת הפטור.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם