המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

שבת כיום מנוחה > מבוא

כללי


על פי חוק ימי המנוחה של תושבי ישראל נקבעים בהתאם להשתייכותם הדתית. כן נקבעו בחקיקה איסורים שונים כגון איסור פתיחת עסקים בימי המנוחה, הנאכף על ידי הרשויות המקומיות, ואיסור עבודה בימי המנוחה, הנאכף על ידי משרד העבודה. המאבק הציבורי והמשפטי על דמותה של השבת כיום מנוחה מהווה זירה מרכזית במאבק בין דתיים לחילוניים על אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם