המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

שבת כיום מנוחה > מאמרים

כללי
כפייה דתית בישראל - ח' כהן, ספר ברנזון, כרך שני , בני סברה עורכים אהרון ברק וחיים ברנזון נבו הוצאה לאור,ירושלים תש'ס-2000. ע'מ 295-324

המאמר עוסק בהתפתחות הכפייה הדתית בישראל ודן בין השאר בשבת כזירה לכפייה דתית. לטענת המחבר, יש להימנע מכל חקיקה הכופה נהגים דתיים באיצטלה של הגנה על המיעוט הדתי..לטענתו שימוש בחוק שעות עבודה ומנוחה על מנת לכפות השקפה דתית הינו פסול ועלול להביא לכך שעובדים יאבדו את פרנסתם. לדעת המחבר על הרוב חילוני לעמוד על חירותו לקיים ימי מנוחתו כמנהגו וכאוות נפשו.חופש הדת בישראל- במה נשתנה ה'סטטוס קוו'? - מ' קורינאלדי, חופש הדת בישראל- במה נשתנה ה'סטטוס קוו'?, שערי משפטג(2) תשס'ג, 287.

המאמר סוקר במה נשתנה הסטטוס קוו בענייני דת ודן, בין השאר, באיסור עבודה בשבת, באיסור שידורי טלוויזיה בשבת ובסגירת עסקים בשבת. המחבר טוען הסטטוס קוו בעניין סגירת עסקים בשבת ואיסור עבודה בשבת משתנה תמידית, ודן בהתפתחויות בסוגיות אלה. לדדבריו, בית המשפט מכיר הן בלגיטימיות של האינטרס הדתי לצמצם פתיחת עסקים בשבת לשם מניעת פגיעה ברגשות דתיים,והן בזכויות החילונים ומנסה לאזן ביניהם, תוך הקפדה על כך שכל הגבלה על החופש מדת תעשה בחקיקה ראשית.דת ושוויון בראי הפסיקה - פ' רדאי, ספר ברנזון, כרך שני , בני סברה עורכים אהרון ברק וחיים ברנזון נבו הוצאה לאור,ירושלים תש'ס-2000. ע'מ 341-391

המאמר עוסק בהשפעת מעמדה של הדת בישראל על זכויות האדם, ובין השאר בהסדרים הנוגעים לשבת כיום מנוחה. לטענת המחברת התפיסה הדתית של השבת משפיעה משמעותית על חיי החילונים ביום המנוחה המשפחתי, מגבילה את החופש שלהם ופוגעת בזכויותיהם. כן טוענת המחברת, כי איסור העבודה בשבת הינו מקיף וגורף ופוגע קשות בחילונים, וכי אופן הפעלת חוק שעות עבודה ומנוחה משקף את התכלית הדתית של החוק ולא את תכליתו הסוציאלית.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם