המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חופש העיסוק > מבוא

כללי


החופש של כל אדם לעסוק במשלח היד אותו בחר לעצמו מהווה זכות יסוד חוקתית אשר אף עוגנה לאחרונה בחוק יסוד: חופש העיסוק. אף על פי כן, לאורך השנים הוטלו על זכות יסוד זו מגבלות שונות באמצעות חקיקה אשר אסרה עיסוקים כגון גידול ומכירת חזיר, מכירת חמץ בפסח וייבוא בשר לא כשר, כל זאת ממניעים דתיים. ההתנגשות בין זכות היסוד לחופש העיסוק וזכויות יסוד נוספות לבין האיסורים החקיקתיים האמורים שימשה כר נרחב למאבקים ציבוריים ומשפטיים על דמותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ונדונה רבות בבית המשפט ועל ידי מלומדים.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם