המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

רצח על רקע כבוד המשפחה > מבוא

כללי


המונח רצח על רקע "כבוד המשפחה" מתייחס לרצח של נשים על ידי גברים ממשפחתם בתואנה שהתנהגותן הביאה לפגיעה בכבודה של המשפחה הפטריארכאלית ומקורו בתפיסות תרבותיות ודתיות הנוהגות בקהילות מסוימות. החוק בישראל אוסר על רצח ובכלל זה על רצח על רקע "כבוד המשפחה", אולם, נטען כי המדינה אינה עושה די על מנת למגר את התופעה מן השורש ואינה חוקרת ואינה מענישה כראוי במקרי רצח אלה. מאידך, יש הטוענים כי על המדינה לגלות יחס מיוחד כלפי התופעה בהיותה נובעת ממאפיינים תרבותיים של קהילות מיעוט.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם