המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

רצח על רקע כבוד המשפחה > מאמרים

כללי
הפוליטיקה של הכבוד:הפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד המשפחה, מ' חסן

מ' חסן הפוליטיקה של הכבוד:הפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד המשפחה, בתוך מין מגדר ופוליטיקה ע"מ עמ' 267 – 306 (הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1999). המאמר עוסק בפרקטיקה של רצח על רקע "כבוד המשפחה", ומנתח את הגורמים והמנגנונים הפועלים להמשך קיומה של התופעה בחברה הערבית- פלסטינית בישראל. המחברת טוענת כי הניתוח המסורתי של תופעת הרצח על רקע "כבוד המשפחה" מתייחס לגורמים תרבותיים בלבד תוך התעלמות מגורמים פוליטיים המשפיעים על קיומה ועיצובה. לטענתה, בעוד שמדינת ישראל נקטה במדיניות תקיפה של חיסול הרצח על רקע "כבוד המשפחה" בקרב יהודים שהגיעו מארצות ערב, היא שימרה ואף טיפחה את המבנים הפטריארכליים בחברה הערבית-פלסטינית המנציחים את קיומה של התופעה.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם