המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפלות > מבוא

כללי


הפלה היא הפסקת הריון מלאכותית.מאז ומעולם עוררו הפלות התנגדות בקרב דתות שונות, ובכללן היהדות, הנצרות והאיסלם. כיום,במדינת ישראל, הפלות אסורות אלא באישורה של ועדה להפסקת הריון, ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק העונשין, אשר צומצמו עם השנים בלחץ גורמים דתיים. ההסדר הקיים, הפוגע בזכותה של אישה על גופה מחד אך מתיר הפלות בתנאים מסוימים מאידך, כמעט ואינו נדון בבית המשפט ואינו עולה על סדר היום הציבורי.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם