המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפלות > חקיקה

כללי
חוק שיווי זכויות האשה, תשי'א-1951

סעיף 6א לחוק קובע כי לכל אישה זכות מלאה על גופה. עם זאת קובע הסעיף שאין בו כדי להתיר איסורים הקבועים בחוק אחר, כגון האיסורים על הפסקת הריון המנויים בחוק העונשין.
תקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל'ח-1978

התקנות קובעות מהם התנאים שעל מוסד רפואי לקיים על מנת לקבל אישור לביצוע הפלות, ומהם ההליכים לשם קבלת אישור להפסקת הריון מהוועדה המוסמכת.
חוק העונשין, תשל'ז-1977

החוק מטיל איסור פלילי על הפסקת הריון ביודעין, למעט באישור ועדה, או כאשר הפסקת ההיריון נחוצה להצלת חיי האישה או על מנת למנוע נזק בלתי הפיך לגופה או לשלומה.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם