המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפלות > פסיקה

כללי
בית המשפט העליון: לבעל אין מעמד בהחלטה על הפסקת הריונה של אשתו (ע"א 413/80)

בית המשפט המחוזי מינה את הבעל כאפוטרופוס על העובר ברחמה של אשתו לצורך הופעה בפני הועדה להפסקת הריון. בית המשפט העליון קיבל את ערעור האישה וביטל את החלטת המחוזי בקבעו כי חוק העונשין אינו מקנה לבעל זכות לדרוש מהועדה להמנע ממתן החלטה בקשר להפסקת היריון, ואינו מקנה לו זכות טיעון לפני הוועדה.
בג'צ 831/98 התנועה לשמירת זכויות הציבור הדתי והחרדי בישראל נ' היוהמ'ש

עתירה לחייב את המדינה לנקוט בפעילות יזומה לאכיפת האיסור על הפלות שלא ניתן היתר לגביהן. העתירה נדחתה ונקבע כי מדיניות רשויות החקירה, שאינן מתעלמות מעבירות של הפסקות הריון ללא היתר, אך גם אינן נוקטות פעולות יזומות העלולות לפגוע באופן בלתי מידתי בחירויות הפרט, אינה חורגת ממתחם הסבירות.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם