המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפלות > מאמרים

כללי
הפלות מלאכותיות - גלובר, ג'ונתן. זכויות האדם והאזרח בישראל-מקראה. האגודה לזכויות האזרח בישראל, א' 188-192 .

המחבר טוען, כי הפלה מלאכותית מעלה שאלות הקשורות מחד בזכות האם לגופה, ומאידך בזכות העובר לחיים. וסוקר גישות שונות בסוגיה.היסוד המשפטי של איסור הפלה במשפט העברי (בהשוואה לשיטות משפט אחרות) - דניאל, סינקלר. שנתון המשפט העברי,ה': 177-207, תשל'ח.

המאמר סוקר את הניסיונות למציאת היסוד המשפטי לאיסור ההפלה במשפט העברי, בהעדר איסור מפורש על הפלה בתורה ובתלמוד. סקירה זו נעשית תוך השוואה לשיטות משפטיות אחרות בעולם העתיק ותוך הצגת שתי גישות יסוד ביחס למעמד העובר: היותו נפש בכוח, וראייתו כחלק מגופה של האם בלבד.הפלות מלאכותיות- היבטי הלכה - ליכטנשטין, אהרן. תחומין,21 : 93-99, תש'ס 2000-2001.

המאמר טוען, כי סוגיית ההפלות המלאכותיות מעוררת שאלה הלכתית מסובכת למדי בה לא קיימת גישה הלכתית אחת, היות ורוב נקודות היסוד שנויות במחלוקת. המחבר משרטט את הבעיות העיקריות העולות בסוגיה במשפט העברי ומסכם כמה מדעות הפוסקים בעניין. המחבר נמנע מלקבוע מסמרות בעניין וגורס כי כל פסק הלכה נובע מההכרה ומפרי מחשבה של הפוסק שמוצא את האיזון המוסרי וההלכתי האופטימאלי בין כל הגורמים המעורביםהפסקת הריון-היבטים משפטיים, מוסריים והלכתיים - הלפרין, מרדכי. רפואה ומשפט,27: 84-90, 2002.

המאמר דן בגישות שונות להפסקת הריון יזומה, החל מהגישה הרומית שסוברת שהעובר הוא איבר פנימי בגוף האישה ועל כן איננו בעל זכויות אנוש משלו, וכלה בגישה ההפוכה, הקתולית, הסוברת שהעובר הינו ייצור אנושי נפרד מגופה של האישה ובעל זכויות אנוש מלאות. גישת הביניים קובעת שהעובר אמנם ישות נפרדת ואיננו רק איבר פנימי, אך למרות היותו יצור חי נפרד, מעמדו איננו זהה לעובר שנולד וזכויותיו נובעות מהפוטנציאל שלו להיוולד, ולכן יוגדר כיצור נפרד בעל פוטנציאל אנושי ובעל זכויות אנוש חלקיות. המאמר פורס היבטים חברתיים ומשפטיים תוך כדי סקירה היסטורית של הגישות לעיל ודן בגישת המשפט העברי ביחס אליהן.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

גישת הכנסיה הקתולית להפלות - ח'ורי, ג'ורג'.רפואה ומשפט,27: 110-111, 2002.

המאמר דן בגישת הכנסיה הקתולית להפלות. לדברי המחבר, המצווה "אל תרצח" בספר הקדוש, היא הבסיס לכלל לפיו איסור הרצח הינו ערך אתי ותיאולוגי שנועד להגן על חיי האדם ובמיוחד על חסרי הישע ועל אלו שאין ביכולתם להגן על עצמם ולהשמיע את דעותיהם, וביניהם עוברים.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם