המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

נישואין וגירושין > מבוא

כללי


על פי חוק נישואין וגירושין בישראל נערכים בפני בתי דין דתיים ועל פי הדין הדתי החל על בני הזוג. מצב זה פוגע בחופש הדת והמצפון ובחופש מדת של אזרחים רבים המחויבים להינשא ולהתגרש על פי הדין הדתי בניגוד לרצונם. יתרה מזו, מצב זה פוגע בזכותן של נשים לשוויון, שכן הדין הדתי המוחל על ידי בתי הדין הדתיים השונים בישראל הינו לרוב פטריארכאלי ומפלה כנגד נשים. בעיות אלה יצרו חיכוכים רבים בין בתי הדין הדתיים למערכת המשפט האזרחית, ובעיקר לבג"צ, אשר מחד ניסה ליצור אלטרנטיבה חלקית למערכת הדתית ומאידך ניסה לכפות עליה ציות לעקרונות משפטיים אזרחיים כגון שוויון האישה.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם