המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

נישואין וגירושין > מאמרים

כללי
כדת או כדין –חלופות נישואין וגירושין בישראל: שינוי חיוני ואפשרי. כתיבה: פרופ' פנחס שיפמן. עריכה: ד'ר נעמה כרמי

המסמך קורא לשינוי בדיני נישואין וגירושין בישראל ההכרחי לדעת הכותב הן כהגנה על זכויות האדם והן מבחינה דתית. בישראל טרם הונהגו נישואין אזרחיים המקבלים תוקפם ללא הבדל דת מין או עדה. אי הכרה בנישואין המתנהלים מחוץ למסגרת דתית ועצם החובה על אדם לא מאמין להזקק לטקס דת פוגעת בזכות לחופש מדת ובחופש המצפון, וכן במעמדם של זרמי היהדות שאינם מוסמכים לסדר נישואין . הפתרון המוצע הוא במסגרת הסדר אזרחי , שאיננו מייחס ערך אזרחי לטקס הדתי ושואב את תוקף הנישואין ממילוי התנאים האזרחיים בלבד.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל-לקראת השלמה-על הכבוד,הצדק,השיווין והכוונה יושתתו מעתה דיני המשפחה. - הלפרין-קדרי, רות. מחקרי משפט, 17(1): 105-157.

המחברת סוקרת את התפתחותם של דיני המשפחה בישראל ומבחינה בשלושה שלבים בהתפתחותם. בשלב הראשון התבססו גבולות המערכת הדתית והאזרחית, בשלב השני, ניסתה המערכת האזרחית, במידה מוגבלת של הצלחה, להכפיף את המערכת הדתית לעקרונותיה האזרחיים באמצעות הפסיקה. בשלב השלישי, הולכת ומתגבשת מערכת אזרחית טוטאלית וטריטוריאלית של דיני משפחה, המציעה חלופה אזרחית עצמאית לכל נושאי דיני המשפחה, ואשר עשויה ליטול את השליטה בתחום מהמערכת הדתית. עיקר הדיון נסב על המאבק בין המערכות.על תחליפי גירושין תוצרת בית המשפט האזרחי. - שיפמן, פנחס. ספר לנדוי (קבץ): (3) 1607-1622. ת'א, בורסי, תשנ'ה-1995.

המחבר עומד על העדרן של דרכים אזרחיות למימוש זכותו של אדם להתגרש. בעוד שזכות הבחירה בנישואין זוכה להכרה ולתמיכה, לא זוכה להכרה ולתמיכה מקבילה הזכות לבחור ביציאה מן הנישואין. המאמר דן במעורבותם של בתי משפט אזרחיים בהתרת נישואין ובפתרונות החלקיים אשר מציעים בתי המשפט המבוססים על השקפת עולם מערבית מתפתחת התומכת ב"גירושין ללא אשמה". תמציתה של השקפה זו היא שאין טעם למנוע מאדם לצאת מנישואין שאין הוא חפץ בהם עוד, ואין להערים מכשולים בדרכו בפרט כשאין סיכוי להחיות את הקשר שכבר התרוקן מתוכן .פלורליזם משפטי בישראל:בג'צ ובתי הדין הרבניים בעקבות בבלי ולב. - הלפרין-קדרי, רות.עיוני משפט,כ(3):683-848, 1997.

המחברת דנה בהתנגשויות ובעימותים שבין מערכת השיפוט האזרחית למערכת השיפוט הדתית בנוגע לדינים האמורים לחול בערכאות השונות הדנות בדיני המשפחה בישראל, ובבתי הדין הרבניים במיוחד. פסקי הדין בעניין בבלי ולב דנים בשאלה עקרונית זו, ובוחנים מחדש כמה ממוסכמות היסוד המצויות בתחום זה. המחברת מתייחסת בחיוב לפסקי הדין שהתקבלו כמחוללי מהפך בתחומם, אך מדגישה שהמהפך מצוי בעיקרו ברובד התיאורטי, תוך ניתוח השינוי שחל ביחס בין מערכת השיפוט האזרחית למערכת השיפוט הדתית בעקבות פסקי הדין.בתי הדין הרבניים – לאן? - שיפמן, פנחס, משפט וממשל,523, תשנ'ה.

לטענת המחבר, הלכת בבלי המחייבת את בתי הדין הרבניים לפסוק לפי הדין החילוני ואשר יצרה עימות חריף בין הרשות הדתית לאזרחית, הנה מהלך מחוכם ומחושב מראש שנועד להוביל בסופו של תהליך לצמצום סמכותו של בית הדין. המחבר סבור כי בית הדין הרבני יכול לתת תוקף לשיתוף נכסים ולשוויון מכח מנגנונים הלכתיים ידועים אולם אינו עושה זאת כיוון שסבור שאין זה מתפקידו למצוא את הביסוס הרשמי לפסקים שהשראתם באה מעולמות זרים וכי אין להצדיק כפייה מצפונית. לדבריו, ההלכה מתעלמת מן המציאות החברתית והתרבותית בישראל לפיה נוהגים בני-זוג לראות את הנכסים שנצברו על ידם כשייכים להם במשותף.ארבעים שנה לדיני המשפחה- מאבק בין דין דתי לבין חוק חילוני. - שיפמן, פנחס. משפטים, 19(4): 847-857, 1990.

המחבר טוען, כי ככל שמתגברת הביקורת הציבורית על חומרותיו של הדין הדתי ועל תפקודם הלא תקין של בתי הדין הרבניים, המערכת החילונית מפתחת דרכים עוקפות שבאמצעותן ניתן להשתחרר מן ההצמדות לסמלים הדתיים כמכשיר משפטי וחברתי.המאמר עוקב אחר התפתחות הדין החילוני בהקשר זה במשך ארבעים שנה, באמצעות החקיקה והפסיקה.שיווין בנישואים, הזכות להתגרש ואוטונומיה קהילתית:הרהורים בעקבות תמורות במעמד האישה במשפט העברי. - ליפשיץ, שחר. עיוני משפט27(1): 139-192, 2003.

המאמר נכתב בעקבות הספר: "תמורות במעמד האישה במשפט העברי: מסע בין מסורות" מאת א. וסטרייך. המאמר דן בכינונו של סיפור העל של התפתחות דיני הנישואין במשפט העברי, תוך עיסוק במפגש שבין מסע מסורות לבין התפתחות דיני המשפחה האזרחיים; תיאוריות מודרניות נורמטיביות על דיני המשפחה; תיאוריות פמיניסטיות העוסקות בשיווין בין גברים ונשים; החשיבה המודרנית בנושא רב-תרבותיות ופלורליזם שיפוטי והמתח שבין רב תרבותיות לפלורליזם.הסדרת החוזה הזוגי במשפט הישראלי: מתווה ראשוני. - ליפשיץ, שחר.קרית המשפט:שנתון הקריה האקדמית,4: 271-360, 2004.

המאמר דן בצורך בחקיקתם של דיני חוזים זוגיים על רקע המגמות הקיימות בעולם המשפט המערבי. חוזים זוגיים מצויים בצומת שבין דיני החוזים לבין דיני המשפחה וככאלה, הסדרתם אמורה להיות מושפעת ממגמות בשני תחומים אלו. המחבר עומד על כך שהחלת דיני חוזים כלליים מובילה לתוצאות מקפחות ועל כן החלתם של דינים אלו איננה ראויה. אי לכך הוא עומד על השינויים הנדרשים לצורך התאמת דינים אלה להקשר הזוגי ועל ניצני התייחסות סמויה וגלויה מצד בתי המשפט לאותם קריטריונים. בתי המשפט עורכים ניתוח גלוי בהקשר החוזי, אך בחינה מעמיקה מגלה כי בית המשפט מכיר בכך שהחוזה הינו בין בני זוג ולכן עליו להבחן לאור מגמות בדיני המשפחה.דיני זוגיות חילוניים ביובל הבא- בין בין 'ליברטריאניזציה' ובין בית המשפט ה'מחשק'. - ליפשיץ, שחר.מחקרי משפט,17(1): 159-262, 2001.

המחבר דן במאמרו בצורך לכונן מערכת חדשה ושלמה של דיני זוגיות אזרחיים. המחבר טוען כי בדיני הזוגיות ישנם שלושה מתחים יסודיים: פרטי-ציבורי, יחיד-יחידה משפחתית, שוויון-אי שוויון. לדבריו, הצירים פרטי, יחידני ושוויוני מזוהים עם התפיסה הליבראלית המתפתחת בזמננו ושואפת למערכת "קלילה" שתיתן מענה הולם לזוגות חילוניים שאינם מעוניינים בכפייה הכרוכה ברשות הדתית ובנורמות הדתיות שהיא מכתיבה , ואילו הצירים ציבורי, יחידתי ולא שוויוני מזוהים עם התפיסה ההלכתית והשמרנית לפיה על ענייני "מעמד אישי" מן הראוי שיחול הדין הדתי. באמצעות הצירים שיוצרים המתחים הללו מנסה המחבר להעריך את הכיוון הצפוי של דיני הזוגיות העתידיים בישראל.הכרת המדינה בנישואין דתיים: הפסדו של האדם הדתי. - שיפמן, פנחס. חרות המצפון והדת(קבץ): ת'א, ספרית הפועלים תש'ן-1990.

לטענת המחבר מקובל לחשוב שהשלטת הדין הדתי בענייני נישואין וגירושין היא בגדר ויתור של המדינה לטובת אינטרסים דתיים הפוגעת באדם הלא-מאמין שכופים אותו לטקס דתי,סמלים ותכנים שאותם הוא שולל. לדבריו, ההזדהות של משפט המדינה עם הדין הדתי, עלולה להיות,לעיתים, דווקא בעוכריו של האדם הדתי. המאמר דן במצבים כאלה,מציג את האינטרסים של המדינה בקיומם, וטוען לגישה דו ערכית של המחוקק.יש מדינה לאהבה: נישואין וגירושין בין יהודים במדינת ישראל.טריגר, צבי. - משפטים על אהבה(קבץ): הפקולטה למשפטים ע'ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב.

המחבר עומד על כך שהמצב הבעייתי בעניין נישואין וגירושין בישראל אינו תופעת טבע ואינו נגזר על ידי כוחות נסתרים שאין שליטה עליהם, אלא הינו בחירה של המחוקק. לדבריו, בכל הניסיונות לפתרון המצב מובלעת ההנחה כי אין לשנותו מהיסוד אלא להתמודד עימו באמצעות הקלות ופשרות פוליטיות. יתרה מזו, לדעתו חשיבותו של עקרון השוויון בין המינים במשפט הישראלי מוטלת גם היא בספק שכן אין הוא מעוגן כראוי במשטר החוקתי ואינו מוסכם אף על הרוב החילוני במדינה. כוחם הפוליטי של החרדים אינו מהווה מעצור בפני "נאורותו" של "הציבור הנאור" אלא זרועה הארוכה של "נאורות" זו.ברצוני להתגרש ומייד! על ההסדרה האזרחית של הגירושים. - לפשיץ, שחר. עיוני משפט,28(3): 671-772, 2005.

המאמר עוסק בשיקולים משפטיים שמתעוררים במציאות של נישואין וגירושין אזרחיים. המאמר מיועד ליום שלאחר כינון מסלול זוגיות אזרחי, ולא למערכת המשפטית הנוהגת כיום. המחבר טוען, כי בחירת דיני הגירושין האזרחיים אינה פשוטה מפאת מגוון האפשרויות הרחב ומראה עד כמה השיקולים הקשורים לבחירתם מורכבים. כן בוחן המאמר עד כמה מודל גירושים לפי בחירה אכן משקף הסדרה אזרחית ראויה של הגירושין ואת ההשלכות של מודל זה.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם