המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

פגיעה ברגשות דתיים > מבוא

כללי


פגיעה ברגשות דתיים משמעה הסבת רגשות כואבים שמקורם בפגיעה באמונות, בסמלים ובערכים הדתיים של הנפגע. בישראל כיום פגיעה ברגשות דתיים עלולה בנסיבות מסוימות לעלות לכדי עבירה על חוק העונשין, וכן היא עלולה לשמש עילה להטלת מגבלות על זכויות יסוד כגון חופש הביטוי וחופש התנועה. עם זאת, קבע בית המשפט כי ההגנה מפני פגיעה ברגשות דתיים מצויה במדרג נורמטיבי נמוך מאשר זכויות היסוד ולכן פגיעה ברגשות דת תשמש עילה להגבלת זכויות יסוד רק היכן שקיימת וודאות קרובה לכך שהפגיעה ברגשות תהיה קשה רצינית וחמורה ותעלה על "רמת הסיבולת" הנדרשת בחברה דמוקרטית.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם