המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

פגיעה ברגשות דתיים > חקיקה

כללי
חוק העונשין, תשל'ז-1977

החוק אוסר הסתה לגזענות, אלימות או טרור כלפי כל מי שמשתייך לחלק מאוכלוסיה והכל בשל צבע עור, השתייכות לגזע או מוצא לאומי-אתני.
חוק העונשין, תשל'ז-1977

החוק אוסר, בין השאר, על הפרעה, ביזוי, עלבון או פגיעה ברגשות דתיים ביודעין, בעקיפין או במישרין.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם