המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

פגיעה ברגשות דתיים > פסיקה

כללי
ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית לפיצוי בגין הצגת קטע בו מתמודדת בתוכנית "האח הגדול" נכנסת לשירותים עם ספר תנ"ך (ת"צ 50876-02-11)

ביהמ"ש המחוזי בירושלים דחה בקשה לאישור תובענה שהוגשה כנגד שידורי קשת וקופרמן הפקות, ושעניינה בהצגת קטע מהתוכנית "האח הגדול" בו אחת המשתתפות נכנסה עם ספר תנ"ך לשירותים, כתובענה ייצוגית. התובעים טענו שהצגת הקטע פגעה פגיעה קשה ברגשות הדת והציבור ולפיכך ביקשו כי התובעים יפצו את חברי הקבוצה המיוצגים בסך 912 מיליון ₪, ושהצגת הקטע תיאסר לשידור בשידורים חוזרים. ביהמ"ש קבע שגם אם קטע השידור פוגע ברגשות הציבור, אין עוצמת הפגיעה חוצה את גבול המותר באופן המקנה עילת תביעה למבקשים. הודגש כי חופש הביטוי הוא אחד מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה וכי רק במקרים חריגים ויוצאי דופן תהא הצדקה להגבלת חופש הביטוי בשל פגיעה ברגשות הציבור. נפסק כי הקטע האמור אינו נופל לגדר מקרים חריגים אלו ולפיכך, שדין הבקשה להידחות. (ניתן 16.10.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

משי זהב נ' מפקד מחוז י-ם ( בג"צ 8988/06): דחיית עתירות כנגד קיומו של מצעד הגאווה 2006 בירושלים

בג"צ דחה את העתירות שהוגשו כנגד החלטתו של מפקד מחוז ירושלים לאשר את קיומו של מצעד הגאווה בירושלים. בג"צ דן בהרחבה בהתנגשות שבין עיקרון חופש הביטוי והזכות להתכנס ולהפגין, לבין שמירה על האינטרס של בטחון הציבור, ופגיעה ברגשות הציבור ובעיקר רגשות הציבור הדתי. השופטת בייניש פסקה שהחלטת מפקד מחוז ירושלים לאשר את עריכת מצעד הגאווה במתכונת מצומצמת, קרי התכנסות ללא מצעד שתיערך באיצטדיון מרוחק משכונות חרדיות ומאזורים הומי אדם בירושלים, איזנה באופן ראוי ומידתי בין הזכויות והאינטרסים המתנגשים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

סולודקין נגד עיריית בית שמש (בג"צ 953/01) : פגיעה ברגשות דתיים עשויה להצדיק הגבלת מכירת בשר חזיר בתנאים מסויימים

בית המשפט העליון קבע כי בחברה דמוקרטית ניתן להצדיק את הפגיעה בזכויות האדם של המבקשים למכור בשר חזיר ומוצריו על מנת למנוע פגיעה ברגשות דתיים ולאומיים של המבקשים לאסור זאת ובלבד שיובטח כי ניתן להפחית את עוצמת הפגיעה בזכויות האדם על ידי עמידה בדרישת המידתיות. על רקע עוצמת הפגיעה ברגשות מחד, ועל רקע היקף הפגיעה בזכויות האדם מאידך, על העירייה לתת דעתה לשאלה אם ייקבע איסור על מכירת בשר חזיר ומוצריו אם לאו, ואם יקבע איסור האם יהא מלא או חלקי? ההכרעה צריכה לשקף את צביונה של העיר ואת מידת הסובלנות כלפי הדעה הנוגדת המאפיינת את תושביה של העירייה, כך שתיתן ביטוי ללכידות החברתית וליכולת של התושבים בעלי השקפות שונות ומנוגדות לחיות בצוותא.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג'ץ 5277/07, 5380 , ברוך מרזל ואח' נ' מפקד משטרת מחוז ירושלים, אילן פרנקו ואח' ,(טרם פורסם)

עתירה לביטול האישור שנתנו המשיבים לקיום מצעד הגאווה בירושלים בטענה שקיומו יפגע בבטחון הציבור וברגשות הדת שלו . העתירה נדחית שכן הזכות לביטוי עצמי של הקהילה ההומולסבית גוברת על אינטרס הרגשות הדתיים, בהתחשב ברמת הסיבולת הנדרשת בחברה דמוקרטית, ועל הסכנה הנטענת לביטחון הציבור.
בג'ץ 6685/05, חב' אלאקסא לפיתוח נכסי ההקדש המוסלמי בע'מ נ' חברת י.ג. ארכיאולוגיה חוזית בע'מ ואח' (טרם פורסם).

עתירה לצו מניעה נגד המשיבים שיורה על הפסקת החפירות לקראת פיתוח שטח בו נתגלו קברים עתיקים. לטענת העותרת, מדובר בקברי מוסלמים ויש להימנע מחילולם. העתירה נדחתה שכן העותרת לא הוכיחה כי הקברים הינם אכן קברים מוסלמים.
בג'ץ 4934/04 המרכז לפלורליזם יהודי- התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' ראש הממשלה – מר אריאל שרון.

העותרים, המרכז לפלורליזם יהודי, עותרים כנגד ראש הממשלה, האחראי על מתן שירותי דת בישראל, ומבקשים כי תנתן הוראה למועצות הדתיות להמנע מלכלול במסגרת הליך רישום הנישואין תכנים המטיפים לאורח חיים דתי. לטענתם ההליך מתנהל בחוסר סמכות ופוגע בזכויות יסוד,שווי זכויות האישה ופרטיותה, בחופש המצפון ובחופש הדת הכולל בתוכו את החופש מדת .
בג'צ531/77 מרדכי ברוך ואח' נ' המפקח על התעבורה במחוז תל אביב והמרכז פ'ד לב(2) 160.

העתירה נסבה על סגירת קטע מרחוב השומר בבני ברק בימי שבת ומועדי ישראל. העותרים טוענים כי המפקח על התעבורה חרג מסמכותו משום שהחלטתו נבעה מטעמים שבהשקפה דתית , ההחלטה פוגעת בחופש התנועה ויש בה כפייה על ציבור חילוני. העתירה נדחתה ונפסק כי מתן הגנה לאורח החיים של החרדים אינה כפיה דתית. אין מדובר באיסור מוחלט של נסיעה בשבת אלא במגבלה מצומצמת שאיננה פוגעת ברגשות ובמצפון הציבור החילוני אלא בנוחיותו בלבד.
בג'צ 2194/06 - מפלגת שינוי-מפלגת המרכז נ' יו'ר ועדת הבחירות המרכזית

עתירה כנגד החלטת ועדת הבחירות לפסול תשדיר של מפלגת שינוי בו נראים חרדים הנתלים על רגלי חילוני הגורר אותם. נקבע כי זהו מקרה חריג בו באיזון האנכי בין זכות היסוד לחופש הביטוי, לאינטרס הציבורי של הגנה על רגשות הציבור ייסוג חופש הביטוי שכן הפגיעה ברגשות כה חמורה שהיא עוברת את רמת הסיבולת הדרושה בחברה דמוקרטית
ע'פ 697/98 - טטיאנה סוסצקין נ' מדינת ישראל . פ'ד נב(3), 289.

פסק הדין דן בהרשעה פלילית בעבירות של פגיעה ברגשי דת.. נפסק כי ביטוי הפוגע ברגשות דת ייחשב כעבירה פלילית רק היכן שיגרום לפגיעה קשה ובלתי נסבלת ברגשות הדת של רוב או חלק ניכר מהציבור. השאלה האם נדרשת ודאות קרובה לפגיעה ברגשות או שמספיק פוטנציאל ממשי לכך על מנת להרשיע נותרה בצריך עיון.
בגצ 88 / 806 UNIVERSAL CITY SUTDIOS INC נ' המועצה , מג (2) 22

פסק הדין דן בהחלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות לאסור על הקרנת סרט בשל פגיעה ברגשות הדת של נוצרים. נקבע כי חופש הביטוי הנו זכות "עילאית" ובעלת מעמד על-משפטי.פגיעה ברגשות דת תשמש עילה להגבלת חופש הביטוי רק היכן שקיימת וודאות קרובה, כי הביטוי פוגע ברגשות פגיעה קשה רצינית וחמורה העולה על "רמת הסיבולת" בחברה דמוקרטית.
בג'צ 174/62 - הליגה למניעת כפיה דתית נ' מועצת עירית . פ'ד טז(4), 2665.

בית המשפט אישר צו לסגירת רחובות הסמוכים לבית כנסת במועדים ושבתות. נפסק כי הצו אינו פוגע מהותית בזכויות וכי אין בהוצאתו משום כפיה דתית, שכן המבקשים לא אולצו לפעול בניגוד להשקפתם הדתית. כל החלטה על סגירת רחוב תיבדק בהתאם לנסיבותיה המיוחדות ומכלול האינטרסים המעורבים.
בג'צ 351/72 עמוס קינן נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות,פ'ד כו(2)811.

העותר קובל על החלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות שלא להתיר את הצגת מחזהו "חברים מספרים על ישו". בית המשפט פסק כי מחזאי מנוע מלפגוע פגיעה גסה ברגשותיו הדתיים של הציבור, וכי לא גישתו הסובייקטיבית היא הקובעת אלא הרושם המתקבל אצל האדם הדתי.
בג'צ 512/81 המכון לארכיאולוגיה נ' שר החינוך והתרבות,פ'ד לה(4)53.

בית המשפט פוסל החלטת השר להפסיק חפירות ארכיאולוגיות שהתבססה על טענת גורמים דתיים שבאתר מצויים קברים, בשל קיום לא ראוי של חובת ההיוועצות..נקבע שבהחלטתו אסור לשר להיות מושפע ממעשי אלימות, וכי חוות דעת הלכתיות אינן מחייבות נושאי משרה ממלכתיים, לכל היותר הן יהוו שיקול נוסף כאשר הוא מבוסס ומנומק
בג'צ 1514/01 יעקוב גור אריה נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו,נה(4),267.

בית המשפט דן בבקשה למנוע שידור תכנית טלוויזיה בשבת שבה מרואיינים יהודים דתיים. נקבע כי השידור בשבת פוגע ברגשות המצולמים ולא בחופש הדת שלהם וכי באיזון האנכי בין רגשות הדת לחופש הביטוי יגבר האחרון כיוון שהפגיעה ברגשות,אינה עולה על "רמת הסיבולת" הנדרשת בחברה דמוקרטית ופלורליסטית.
ת'פ(ים)3471/87 מ'י נ' קפלן,פ'מ תשמ'ח(ב),265.

בית המשפט פוסל חוק עזר עירוני האוסר הפעלת בתי קולנוע בשבת. נקבע,כי הגבלות על חירויות יסוד חייבות להעשות מכח חוק או מכח הסמכה מפורשת בחוק, שלא ניתנה במקרה דנן, וכי הפגיעה ברגשות הדתיים לא אוזנה כראוי למול הפגיעה בחירויות הפרט של הציבור החילוני.
בג'צ 5016/96 חורב ואח' נ' שר התחבורה,פ'ד נא(4)1.

פסק הדין דן בסגירת כביש בר אילן בשבתות. נקבע כי פגיעה ברגשות דתיים הינה שיקול לגיטימי שיאוזן באיזון אנכי למול הפגיעה בזכויות יסוד. על מנת להצדיק הגבלת זכות יסוד על הפגיעה ברגשות להיות קשה וחמורה ולהתרחש בהסתברות קרובה לודאי, ובתנאי שהגבלת הזכות מידתית.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם