המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מקומות קדושים > מבוא

כללי


מדינת ישראל זרועה במקומות הקדושים לדתות שונות וחלקם אף מוגדרים כ"מקומות קדושים על פי דין. רגישותם הדתית הרבה של מקומות קדושים במדינה הקדושה לשלוש דתות מעוררת שאלות כגון מי מרשויות השלטון מוסמכת להכריז על אתר כ"מקום קדוש", מהי סמכותו של בית המשפט לדון בהכרזה מעין זו או בעניינים אחרים הנוגעים למקומות קדושים, ומהם השיקולים שעל הרשות המוסמכת לשקול בהחלטתה .משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם