המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מקומות קדושים > חקיקה

כללי
תקנות השמירה על המקומות הקדושים ליהודים, התשמ'א – 1981.

התקנות נועדו לקבוע אילו דרכי התנהגות אסורות במקומות קדושים, מהי הסנקציה הפלילית על הפרת האיסור, ולמי הסמכות ליתן הוראות בעניינים אלה.
חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ'ז – 1967

החוק נועד לשמור על המקומות הקדושים ולאפשר גישה של בני כל הדתות אליהם. לשם כך קובע החוק כי חילול מקומות קדושים או פגיעה בהם מהווה עבירה פלילית.
דבר המלך במועצה על ארץ – ישראל (המקומות הקדושים), 1924

הפקודה מסדירה את מעמדם של המקומות הקדושים וקובעת מהי הערכאה השיפוטית המוסמכת לדון בסכסוכים הנוגעים למקומות קדושים.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם