המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מקומות קדושים > פסיקה

כללי
בג"צ דחה עתירה כנגד החלטת היועמ"ש לעכב הליכי קובלנה פרטית בעניין עבודות במתחם הר הבית (בג"צ 4957/08)

העותרים, ארגון שורת הדין ו – 159 אזרחים, עתרו כנגד החלטת היועץ המשפטי לממשלה לעכב את ההליכים הפליליים במסגרת קובלנה פרטית שהוגשה על ידם נגד הווקף המוסלמי ושישה מבכירי נציגיו, בגין עבודות שביצע הווקף במשך השנים במתחם הר הבית. בג"ץ קבע כי אכיפת הוראות הדין הפלילי בהר הבית אינה מתאימה להיות נדונה במסגרת של קובלנה פרטית וזאת מכיוון שנושא הקובלנה אינו קשור בסכסוך בעל אופי פרטי אלא בעניין ציבורי מובהק, ובשל כך שאכיפת החוק הפלילי במתחם הר הבית, ובכלל המקומות הקדושים, הינה נושא רגיש ומורכב, המחייב כי מדיניות האכיפה והפעלתה תעשה ע"י הרשות הציבורית המוסמכת, ועל ידה בלבד. על כן קבע בג"ץ שבנסיבות העניין החלטת היועץ המשפטי לממשלה הינה סבירה וראויה, ודין העתירה להידחות.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ דחה עתירה לקיום מצוות הקרבת קורבן הפסח על ידי יהודים בהר הבית (בג"צ 2189/10)

העותרים עתרו לבג"צ לאחר שהממשלה דחתה את בקשתם לאפשר להם לקיים את מצוות הקרבת קורבן הפסח בהר הבית. בית המשפט ערך איזון בין הזכות לעלות להר הבית המהווה חלק מחופש הדת והפולחן, לבין חובת המשיבים לדאוג לסדר הציבורי ולשלום הציבור וקבע, כי לאור הערכות המשטרה, כי מתן אישור לעותרים לקיים תפילה בהר הבית יגרור בוודאות קרובה למהומות קשות ביותר ולשפיכות דמים, האחרונה גוברת. כן נקבע, כי העתירה אינה מגלה כל עילה וטעם משפטי לסטייה מתקדימים קודמים הנוגעים למניעת תפילת יהודים בהר. (23.3.2010)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ דחה עתירה להתקנת תקנות לשמירה על המקומות הקדושים למוסלמים בנימוק שאינה תנאי הכרחי לשם הבטחת השמירה והכיבוד של מקומות אלו (בג"צ 10532/04)

בג"צ דחה עתירה של עמותת עדאלה ואנשי דת מוסלמים להתקנת תקנות לשמירה על המקומות הקדושים למוסלמים כמתחייב בחוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז-1967. נקבע, כי התקנת תקנות ביצוע היא עניין של שיקול דעת ואינה תנאי חיוני לשם הבטחת השמירה והכיבוד של המקומות הקדושים, וכי הגדרת רשימה של מקומות הקדושים למוסלמים היא עניין רגיש ומורכב. עם זאת נקבע, כי מתחייבת פעולה הדרגתית, בהתאם ליכולת התקציבית ולסדרי עדיפויות, ליתן ביטוי לשמירה על מקומות קדושים למוסלמים, וכי על הגוף שיטפל בנושא לשקול את עמדתם של נציגי המוסלמים לעניין הצעת המקומות שיש לשמר וסדרי העדיפויות בשימורם.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג'צ 4661/06 - הוועד לפיתוח חברון ואח' נ' מדינת ישראל ואח'

העותרים המוסלמים טוענים לפגיעה בחופש הדת והפולחן שלהם עקב הצבת משטחים שקופים על החלונות דרכם ניתן להשקיף אל מתחם הקבר במערת המכפלה מטעמי בטחון,. העתירה נדחתה כיוון שהפגיעה בחופש הפולחן קלה יחסית, התכלית הבטחונית הינה ראויה ונועדה לאפשר מימוש חופש הפולחן, והחלופה שנבחרה פוגעת במידה הפחותה האפשרית בחופש הפולחן.דנגצ 00 / 4128 מנכ'ל משרד ראש-הממשלה נ' ענת הופמן נז (3) 289

דיון נוסף בעתירת נשות הכותל כי יותר להן להתפלל ברחבת הכותל כשהן עוטות טליתות. בית המשפט פסק, בניגוד להחלטתו בעתירה, כי האיזון הראוי בין זכותן של נשות הכותל לבין רגשות המתפללים האחרים מאפשר הגבלת זכותן להתפלל כדרכן לאתר קשת רובינסון וכי על הממשלה להכשירו תוך שניים עשר חודשים ואם לא תעשה כן, יהיה עליה לאפשר לנשים להתפלל ברחבת הכותל.
בג'צ 3358/95 הופמן נ' מנכ'ל ראש הממשלה, נד(2) 345

פסק הדין דן בזכותן של נשים לקיים תפילה ברחבת הכותל כשהן עוטות טלית. נקבע כי על הממשלה לקבוע הסדרים המאפשרים לנשים לקיים תפילתן כמנהגן בכותל תוך צמצום הפגיעה ברגשות מתפללים אחרים. אין להטיל איסור טוטלי על תפילה של הנשים בכותל רק בשל החשש לאלימות, ואין שיקולים של סכנה ודאית וקרובה של הפרת השלום חייבים בהכרח להצדיק את איסור הטכס.
בג'ץ 257/89 ענת הופמן נ' הממונה על הכותל המערבי, מח(2) 265.

בעתירה נדונה זכותן של "נשות הכותל" להתפלל בכותל המערבי כשהן ועוטות טליתות וקוראות מספר תורה. נפסק כי בית המשפט מוסמך לדון בשמירה על סדר ציבורי במקומות הקדושים וכי התקנה האוסרת תפילה בניגוד ל"מנהג המקום" תקפה. העתירה נדחתה עם המלצה לממשלה להקים ועדה שתמצא דרכים לקיום חופש הגישה לכותל תוך צמצום הפגיעה ברגשות המתפללים.
ע'א 492/79 מוזס נ' חברת קדישא גחש'א - 'קהילת ירושלים', פ'ד לה(4) 157.

בפסק הדין נדחית הטענה כי בית קברות הוא מקום קדוש. על הטוען שמקום הינו קדוש להביא ראיה לכך שאנשים ראו במקום מקום קדוש למשך תקופה מסוימת, או שקדושתו כה ברורה עד כי היא בגדר ידיעה שיפוטית. רישום תאריך גרגוריאני על מצבה אינו בגדר עניין המוצא מסמכות בית המשפט ומופקד בידי הרשות המבצעת לפי סימנים 2 ו 3 לדבר המלך במועצתו.,
בג'צ 10356/02 יואב הס נ' מפקד כוחות צה'ל בגדה המערבית, אלוף פיקוד המרכז, נח(3) 443

פסק הדין דן בסמכות המפקד הצבאי להרוס מבנים של תושבי האזור לצורך אבטחת גישתם של מתפללים למערת המכפלה. נקבע כי יש לאזן בין חופש הדת שהינו זכות חוקתית בעלת מעמד מיוחד, לבין ההגנה על החיים וזכות הקניין שזה ערך מרכזי לאיזון, גם היא זכות חוקתית, וכי המפקד הצבאי ערך איזון ראוי בצמצמו את הפגיעה בקניין למינימום ההכרחי ובהבטיחו הגנה יחסית לחיי המתפללים.
בג'צ 633/05 הפטיריארכיה הארמנית האותודוכסית של ירושלים נ' מדינת ישראל

פסק הדין דן בסכסוך בין עדות דתיות באשר לאופן ניהול טקס דתי במקום קדוש. בית המשפט אינו מוסמך לדון בחילוקי דעות הנוגעים לניהול טכסים דתיים במקום קדוש. סמכותו מתמצית בביקורת שיפוטית על החלטות ממשלה בנוגע לפתרון הסכסוך.
בג'צ 3641/03 תנועת נאמני הר הבית נ' צחי הנגבי

העותרים מבקשים כי תותר להם כניסה להר הבית מכוח זכותם לחופש פולחן. בית המשפט דוחה את העתירה וקובע כי אף שאין ליתן למי שמתנכל לזכויות יסוד את הוטו כנגד המבקש לממשן, הרשות רשאית להגביל את חופש הדת והפולחן כאשר קיים חשש קרוב לודאי לנזק קשה וממשי לאינטרס הציבורי.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם