המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מקומות קדושים > מאמרים

כללי
'מה נורא המקום הזה' – על מקומות קדושים: בין דת, משפט וקדושה, - הכהן, אביעד, שערי משפט,3(2): 341-373, 2003.

המאמר עוסק בשאלה מיהו הגוף שמן הראוי שיהיה מוסמך לקבוע האם אתר יוכרז כ"מקום קדוש" וכיצד עליו להפעיל סמכות זו. המחבר חולק על הגישה לפיה יש ליתן למונח "מקום קדוש" פרשנות דתית וסובר שהיעדר הגדרה סטטוטורית ל"מקום קדוש" אינו מלמד שהמחוקק החילוני ביקש להפנות את הפרשן לדין הדתי. לדבריוו, על שר הדתות, המוסמך לקבוע מקום כקדוש, להתחשב הן באינטרס היחיד שזכות הקניין שלו עשויה להפגע, והן בהשלכות הציבוריות העלולות להיות להכרזה על מקום קדוש כגון הסכנה ליצירת תבערה דתית גדולה עקב ההכרזהמשפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם