המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

עדות דתיות > מאמרים

כללי
'יהודית ודמוקרטית'- רב תרבותיות והעדה היוונית- אורתודוקסית

ד"ר מיכאיל קרייני, נחום לנגנטל ושוקי פרידמן הקונפליקט דת ומדינה ביראל, ע"מ 227 כותב המאמר מבקר את הגישה הרב תרבותית בישראל לפיה ישראל כמדינת לאום יהודית מעניקה אוטונומיה דתית ליתר העדות לנהל את ענייני דתם ללא התערבות ופיקוח מצד המדינה. הכותב מביא כדוגמה את העדה היוונית אורתודוקסית אשר מתנהלת על פי חוקים ארכאיים אשר אינם תואמים כלל לימינו ואף אינם כתובים בשפה מובנת לאוכלוסייה היוונית אורתודוקסית המקומית. הוא מביע תקווה כי בתי המשפט ימשיכו לנקוט בגישה המצמצת את כוחה של העדה הדתית מחד ומעצימה את הפרט מאידך כדוגמת ע"א 3077/90 פלונית ואח' נ' פלוני.תמיכת המדינה במוסדות ציבור – לבלוב הכספים הייחודיים. אמנון דה-הרטוך, משפטים כט (תשנ'ח) 75

המאמר מציג את האופן בו תומכת המדינה במוסדות-ציבור במדינת ישראל תוך הבאת דוגמאות מפסיקת בית המשפט. לדבריו, מן ראוי שהציבור אשר מממן את מוסדות הציבור יפקח על אופן העברת הכספים ועל חלוקתם באופן שוויוני. המחבר טוען, כי על אף הנחיות בג"ץ ועל אף ההוראות והמבחנים שנקבעו על ידי המחוקק מקשות רשויות השלטון על פיקוח הציבור על חלוקת התמיכות. כן הוא טוען כי רשויות השלטון מתקשות לבצע חלוקה צודקת ושוויונית של כספים למוסדות ציבור.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם