המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

עדות דתיות > שונות

כללי
עת'מ 2007/ עמותת יפו לזכויות האדם ואח' נ' משרד האוצר ואח',

העותרים המיוצגים על ידי התוכנית לזכויות האדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב מבקשים.מבית המשפט לחייב את האפוטרופוס לנכסי נפקדים ומשיבים נוספים למסור מידע על היקף נכסי הווקף בתל אביב יפו, מצבם המשפטי, הכנסותיהם והשימוש שנעשה בהכנסות אלה, וזאת מכוח חובתם לפי חוק חופש המידע.
הפ 110/06 עמותת המצפה לישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה- ב'כ עו'ד קרן עמית

חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה בעניין סירוב מרכז הקונגרסים בחיפה להשכיר אולמות לעדת עדי יהווה. על פי חוות הדעת החובה לנהוג בשיווין ולא להפלות על בסיס דת חלה על מרכז הקונגרסים סעיף 3 (א) לחוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים שכן מרכז הקונגרסים הינו מקום ציבורי וההשכרה הינה בגדר שירות ציבורי, והן מכח היות מרכז הקונגרסים גוף דו מהותי.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם