המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

פוליגמיה > מבוא

כללי


תופעת ריבוי הנישואין (פוליגמיה) מעוגנת במנהגים תרבותיים ודתיים של עדות שונות. החוק בישראל אוסר על ריבוי נישואין וקובע כי ריבוי נישואין יהווה עבירה פלילית אלא אם נעשה על פי היתר מבית הדין המוסמך לכך על פי דיני המעמד האישי של הנישאים. גבולות סמכותם של בתי הדין הדתיים במתן היתרים ואישומים פליליים על ריבוי נישואים נדונים על ידי בתי המשפט.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם