המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

פוליגמיה > חקיקה

כללי
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ'ד-1984, סעיף 343ט

החוק קובע כי בתיתו פסק דין להתרת הנישואין רשאי בית המשפט לקבוע מהו המועד שבו רואים את בני הזוג כפנויים לענין עבירת ריבוי נישואין.
חוק העונשין התשל'ז-1977, סימן ח' סעיפים 175-183

החוק קובע ריבוי נישואין כעבירה פלילית. כן קובע החוק מתי ייחשב ריבוי נישואין לעבירה ומי נושא באחריות פלילית לעבירת ריבוי הנישואין.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם