המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

פוליגמיה > מאמרים

כללי
דיני משפחה בישראל. - פ. שיפמן, כרך ראשון. עמ' 234-266.

המחבר סוקר את המצב המשפטי בנוגע לפוליגמיה בחוק הישראלי. המחוקק החילוני אסר פוליגמיה בחוק הפלילי, אך נמנע מלקבוע את בטלותם של נישואים ביגמיים, ולפי הדין הנהוג זכותה של האישה השניה שווה לזכותה של הראשונה. המחבר טוען כי מוטב היה אילו המחוקק היה רואה את הנישואין כבטלים לצרכי החוק האזרחי, תוך שמירה על זכויותיה של האישה השניה במידה שלא עברה עבירה, ומציע דרכים לשם כך.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם