המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מפלגות דתיות ודמוקרטיה > חקיקה

כללי
חוק יסוד: הכנסת, סעיף 7א

סעיף 7א לחוק היסוד מאפשר לאסור השתתפותן של מפלגות בבחירות לכנסת אם הן שוללות את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
חוק המפלגות, תשנ'ב-1992, סעיף 5(1)

סעיף 5(1) לחוק המפלגות, אוסר על רישום מפלגה אם יש במטרותיה או במעשיה משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם