המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מפלגות דתיות ודמוקרטיה > פסיקה

כללי
זאב וילנר נ' יו"ר מפלגת העבודה (בג"ץ 5364/94) – אי פסילת הסכם קואליציוני הקובע חובת שמירה על סטאטוס קוו בענייני דת

בג"ץ דחה עתירה כנגד חתימתו של הסכם קואליציוני בין מפלגת העבודה לתנועת ש"ס, הקובע בין היתר כי במידה ויופר הסטאטוס קוו בענייני דת, לרבות ע"י פסיקת ביהמ"ש, תתוקן ההפרה ע"י חקיקה מתאימה. ביהמ"ש ביקר ההסכם תוך שציין שעל שאף שאין מחלוקת על סמכותו של המחוקק לחוקק חוקים המשנים הלכות ביהמ"ש, הרי שקביעה שכזו מראש על כל מה שייפסק בעתיד בתחום הסטאטוס קוו בענייני דת פוגעת באיזון הראוי בין שלוש הרשויות. יחד עם זאת ציין ביהמ"ש שיש להתיר חופש פעולה מפלגתי – פוליטי וכי התערבותו בעניינים שכאלו תהיה רק במקרים הקיצוניים ביותר ובנסיבות של פגיעה בטוהר המידות וטוהר השיקול השלטוני, בנסיבות של עיוות מוסרי, או בנסיבות של פגיעה מהותית בתקנת הציבור או בשלומו. ביהמ"ש קבע, ברוב דעות, שחרף הבעייתיות שבהסכם אין הנסיבות האמורות מצדיקות התערבותו בעניין ודחה העתירה. (ניתן 03.02.95)
יאסין נ' רשם המפלגות (רע"א 7504/95) - אי פסילת מפלגה הדוגלת במדינת הלכה יהודית

בית המשפט העליון דחה את העתירה וקבע שאין לקבל את הבקשה למנוע את רישום מפלגת "ימין ישראל" אצל רשם המפלגות, היות ואין במצעה כדי להצביע על פגיעה בזכויות המיעוט הלא יהודי או על הסתה לגזענות. הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות אדם יסודית בכל משטר דמוקרטי. מניעת השתתפות של מפלגה בהליך הדמוקרטי הוא צעד חמור ביותר. הדבר צריך להיעשות רק במקרים יוצאי דופן, כאשר ישנו סיכון לעצם קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית.
עב 2/88 יהורם בן שלום נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתיים - עשרה.

פסה"ד דן בהחלטתה של המשיבה לאשר את השתתפותה בבחירות של "הרשימה המתקדמת לשלום". נטען כי עפ"י ס' 7א(1) לח"י: הכנסת, מנועה המשיבה מלהשתתף בבחירות, מן הטעם שיש במטרותיה או במעשיה, משום שלילת קיומה של מ"י כמדינת העם היהודי. בימה"ש קבע כי גם בהעדרה של הוראה מילולית מפורשת, הקובעת את קיומה של סכנה ברורה ומיידית כתנאי מוקדם להפעלת סעיף 7א לח"י: הכנסת, יש לראות את הוכחת קיומם של ביטויים חמורים וקיצוניים כתנאי מוקדם וכעיקר מנחה לגבי הפעלת הסעיף. אגב אורחא דן בית המשפט בשאלה כיצד יש לנהוג עם מפלגה הדוגלת בהנהגת מדינת הלכה
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם