המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מפלגות דתיות ודמוקרטיה > מאמרים

כללי
אחרים בתוכנו: משפט וגבולות פוליטיים לקהילה החרדית. גד ברזילי; עיוני משפט כז(2) עמ' 587.

המחבר טוען כי קהילות דתיות פונדמנטליסטיות מציגות בפני המדינה אורח חיים שונה המשקף תפיסות ופרקטיקות שונות מאלה של המדינה. המתחים והקונפליקטים ביחסים בין המשפט המודרני הליברלי לבין קהילות דתיות לא ליברליות נובעים בין השאר מן ההתנגשות בין רטוריקה של זכויות פרט, המתיימרת להגן על זכויות האדם, לבין קהילות מיעוט המעוניינות לשמר ולקדם תרבות קולקטיביסטית דתית שהינה חלופית לזו של מדינת הלאום. לטענת המחבר במציאות הישראלית, בהיעדר הפרדה בין הדת למדינה, היו החרדים לקבוצת כוח רלוונטית בפוליטיקה הישראלית, הדורשת הגדרה אחת מסוימת של מדינה יהודית וקיומה מעורר שאלות בדבר דתיותה של המדינה ומידת הפלורליזם שעל המשטר הפוליטי לקיים באמצעות המשפט. לדעת הכותב, בחירות דמוקרטיות בחברות רב תרבותיות חייבות לאפשר לנשאי תרבות שונים, לבטא ולקדם את עולמם הנורמטיבי והמעשי כחלק חשוב מפלורליזציה מתמדת של זהויות.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם